“Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας που με τις δωρεές τους διατηρούν την ελευθερία της δράσης μας. Οι υποστηρικτές μας αποτελούν άλλωστε τη μοναδική εγγύηση για να συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μας, να προχωράμε σε δράσεις και να διεκδικούμε υλοποιήσιμες λύσεις.”

Γιώργος Πετρογιάννης, Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής του Ελληνικού γραφείου της Greenpeace

ΕΣΟΔΑ

Ο οικονομικός απολογισμός του 2011 καταδεικνύει ότι, ενώ η οικονομική κρίση έχει βαθύνει και έχει περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητές μας για 2η χρονιά, εσείς, οι υποστηρικτές μας παραμένετε στο πλευρό μας και μας επιτρέπετε να συνεχίσουμε την δράση μας. Η οικογένεια των υποστηρικτών της οργάνωσης φτάνει τα 18.000 μέλη, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.322.485,63 ευρώ, που σημαίνει μία μείωση, περίπου 5,74%. Από αυτά,

 • τα 1.122.490,19 € (περίπου το 85%) προήλθαν από τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη παλαιών υποστηρικτών, κυρίως μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής ή πιστωτικής κάρτας.
 • οι υποστηρικτές που βαφτίστηκαν αυτή τη χρονιά μέλη της οικογένειας της Greenpeace, συνεισέφεραν το ποσό των 169.062,75 € ευρώ (13%).
 • η προτίμησή σας στα αναμνηστικά (εκδόσεις, μπλουζάκια, τσάντες και ημερολόγια) και η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις, ενίσχυσε τις δράσεις μας με 30.932,69 € ευρώ (2%).

 ΕΞΟΔΑ

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τρεις σκοπούς.

 • για τις εκστρατείες (37%), τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο
 • για την ενημέρωση των υποστηρικτών και την εξεύρεση νέων (36%)
 • για ανάγκες υλικής υποδομής, συντήρησης του γραφείου και διοικητικά έξοδα (27%)

Έξοδα εκστρατειών

Για τις ανάγκες των εκστρατειών μας (πανό, φόρμες, εξοπλισμός και μεταφορά εθελοντών, αγορές υλικών, φωτογραφικό υλικό και επιστημονικές έρευνες, προωθητικό υλικό, αναλύσεις μεταλλαγμένων κ.ά.), τη συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις και για την επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού, τα έξοδα ήταν τα μεγαλύτερα και ανήλθαν στο ποσό των €494.841,64..

 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: η εκστρατεία διέθεσε 174.062,20 € (35%) 
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: η εκστρατεία απορρόφησε 163.336,47 € (33%) 
 • METAΛΛΑΓΜΕΝΑ: η εκστρατεία χρησιμοποίησε 143.442,97 € (29%)
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: η συμβολή του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace σε διεθνείς δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές, τις θάλασσες και την προστασία των φαλαινών, τα μεταλλαγμένα, τα τοξικά, τα πυρηνικά και τα αρχέγονα δάση έφτασε τα 14.000,00 € (3%).

Έξοδα υποστηρικτών

Για να μπορέσουμε να σας κρατούμε ενήμερους για την δράση μας και για να μεγαλώσουμε την οικογένεια των υποστηρικτών του ελληνικού γραφείου, χρειάστηκε να επενδύσουμε €485.926,18, έξοδα απαραίτητα για να υλοποιήσουμε τα μελλοντικά σχέδια και να υποστηρίξουμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν,

 • για την εξεύρεση νέων υποστηρικτών, πάντα χάρη στη βοήθεια της Ομάδας Άμεσου Διάλογου που συναντάτε καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας χρειάστηκαν 219.742,67 € (45%)
 • για την ενημέρωσή των υποστηρικτών και την ανανέωση της υποστήριξής τους (ενημερωτικό φυλλάδιο, έντυπα ανανέωσης, επικοινωνία με υποστηρικτές από τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου) διαθέσαμε 117.313,48 € (24%)
 • για τη λειτουργία, το συντονισμό και την ανάπτυξη του τμήματος εξεύρεσης πόρων δαπανήθηκαν 108.712,94 € (23%)
 • τέλος, η συμμετοχή μας στις διάφορες εκδηλώσεις και η δημιουργία αναμνηστικών και t-shirt, κόστισε 40.157,09 € (8%)

Έξοδα υποδομής και συντήρησης κτιρίου – Διοικητικά έξοδα

Για τις ανάγκες του κτιρίου (ενοίκια, λογαριασμοί, κλπ.), για χρήση της υφιστάμενης υποδομής αλλά και για αγορά ή ενοικίαση απαραίτητων υλικών, τα έξοδα άγγιξαν το ποσό των 148.997,79 €. Επίσης, για διοικητικά έξοδα (μισθοί διοικητικού προσωπικού, έξοδα λογιστηρίου, γραμματειακή υποστήριξη) χρειάστηκε το ποσό των 207.873,36 €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση προκύπτει ότι τα έσοδα του 2011 ήταν 15.153  λιγότερα από τα απαραίτητα έξοδα. Παρ’ όλα αυτά, και με δεδομένη την οικονομική ύφεση που διανύουμε, αποφασίσαμε να μην περιορίσουμε τις δράσεις μας. Αντιθέτως, εντείναμε την δράση μας σε σχέση με το 2010 σε μεγάλο βαθμό, καθώς η οικονομική κρίση οδηγεί σε ακόμη εντονότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και εκεί ακριβώς αποφασίζουμε να παρέμβουμε με τρόπο δυναμικό. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας: να αναδεικνύουμε περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις εκεί που καμία κυβέρνηση, πολιτικό κόμμα ή εταιρία δεν παρεμβαίνει. Η δική σας εμπιστοσύνη και υποστήριξη μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για έναν καλύτερο κόσμο.