Το όραμά μας
Συμμαχούμε με παράκτιους ψαράδες χαμηλής έντασης και παράκτιες κοινότητες που φροντίζουν τις θάλασσές μας. Δημιουργούμε μία δίκαιη αγορά αλιείας που βασίζεται στον σεβασμό της θαλάσσιας ζωής και τις ανθρώπινες σχέσεις. Εναντιωνόμαστε στις καταστροφικές και παράνομες μεθόδους αλιείας και πιέζουμε για τη δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων. Απαιτούμε πιο αυστηρές πολιτικές, που προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον και βάζουν ένα όριο στην εκμετάλλευσή του. Εντοπίζουμε την πηγή και τις αιτίες της ρύπανσης και πιέζουμε τους βασικούς υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.