תיעוד: אלעד איבס / גרינפיס

בחודשים האחרונים ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי (ועדת אדירי 2) עמלה על תוכנית לעידוד חיפושי נפט וגז חדשים בכל שטחי המים הכלכליים של ישראל. לאחרונה פרסמה הוועדה את מסקנותיה, ובראשן המלצה לפתוח את שטחי הים התיכון של ישראל לקידוחי גז ונפט המיועדים לייצוא. 

אל מול רצון משרד האנרגיה לפתוח שדות גז ונפט נוספים בים התיכון, הזמין גרינפיס ישראל חוות דעת כלכלית שתבדוק מה עומד מאחורי ההצהרה של ועדת אדירי בנוגע לכך שאם ישראל לא תפתח את כל מאגרי הגז, היא עלולה להפסיד 230 מיליארד ש"ח.

מבדיקה שערכו עבורנו ד״ר דניאל מדר, חוקר ויועץ בתחום הסביבה והאנרגיה, ונדב כספי, יועץ כלכלי שאף עבד באגף תקציבים באוצר ומתמחה באנרגיה ובכלכלה סביבתית נמצא כי:

  • לפי החישוב שביצעו מדר-כספי, הסכומים צנועים בהרבה מאלו שחוזה אדירי: הכנסות למדינה של 12-7 מיליארד שקל מכלל היצוא, בערך מהוון ל-2021.
  • התחשיב מתבסס על הנחות לא ודאיות המתייחסות לתרחישי מקסימום של גז במאגרים; התעלמות ממגמות עולמיות (בין היתר לצד הנחה שמחיר הגז ייוותר קבוע) ואפילו לפי שער דולר שגוי!
  • המומחים מציינים כי פחות ממיליארד שקלים בקרן העושר מעידים על כך שאין זו הפעם הראשונה שבה נזרקים לחלל האוויר מספרים שאינם מבוססים דיים.

גרינפיס ישראל קורא לשרת האנרגיה קארין אלהרר לדחות על הסף את המלצות ועדת אדירי.

אני רוצה לעזור