גז ״טבעי״ הוא צורה של אנרגיה פוסילית מזהמת ומיושנת אשר בשריפתה פולטת גזי חממה ותורמת למשבר האקלים המתמשך. בתהליך הפקתו מופרד הגז מחומרים מסרטנים בשם ״קונדנסט״ אשר מועברים לחוף ומהווים סכנה לחיים בים וביבשה. בישראל, למרות שעבר כבר זמנם של הדלקים המאובנים המזהמים, נבנות כיום תחנות כח רבות אשר מבוססות על גז – וחייבים לעצור אותן.

♂︎ ♀︎