מעל 100 פעילי גרינפיס, וביניהם ישראלי, פשטו היום על 4 תחנות כוח באיטליה, בדרישה ממנהיגי מדינות ה-G8 לשאת באחריות לשינויי-האקלים

25 Greenpeace-aktivister blokerer Marghera kulkraftværk. Dette er et af fire kulkraftværker i Venedig, der bliver blokeret af Greenpeace i forbindelse med G8-mødet. Greenpeace kræver, at G8-lederne indleder deres møde i L’Aquila med at tage de nødvendige skridt for at løse klimaforandringerne.


25 Greenpeaceaktivister ockuperar kolkraftverket i Marghera som ett av fyra kolkraftverk i Italien. Greenpeace kräver att ledarna för G8-länderna, som idag inleder sitt möte i L’Aquila, kommer överens om en plan för att hejda klimatförändringarna.


ה-ג’י 8 צריך לפעול מיד כדי לעצור את שינויי האקלים


מעל 100 פעילי הארגון השתלטו על 4 תחנות פחם באיטליה.

בעוד מנהיגי המדינות החזקות בעולם מתכנסים היום באיטליה, מעל 100 פעילי גרינפיס מרחבי העולם פשטו היום על 4 תחנות כוח פחמיות באיטליה, בדרישה שמנהיגי מדינות ה-G8 ייקחו מנהיגות בנושא שינוי האקלים. בין הפעילים שנמצאים באיטליה נמצא איליי בן-עמר שהצטרף למטפסים על תחנת הכוח הפחמית ב”פורטוטולה” שבצפון איטליה על מנת להעביר מסר למנהיגי ה-G8: עשו מאמצים מיידיים להגיע להסכמה בנושא האקלים על מנת להציל את כדור הארץ ולהגיע להסכם בועידת קופנהגן.

קופנהגן היא ההזדמנות האחרונה להציל את האקלים.

שינוי אקלים הוא הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפנינו. ניתן עוד למנוע את הסכנה הזו על ידי מציאות פתרון של קבע. המחסום הגדול ביותר שעומד בפני הפתרון הוא חוסר המוכנות של המדינות המתועשות לפעול באופן מיידי ולשאת באחריות העולמית  בנושא זה.

המדינות המתועשות הן שהביאו את מצב האקלים להידרדרות הנוכחית לפיכך על כתפיהן מוטלת האחריות לתקן את נזקי האקלים הנוכחיים ולמנוע את אלה שעתידים להיגרם בגללן.

וועידת קופנהגן שתתקיים בדצמבר היא ההזדמנות האחרונה לקבוע את גורל העולם. החלטות שיתקבלו על ידי מנהיגי מדינות ה-G8 במהלך חמשת החודשים הקרובים יוכלו להציל את כדור הארץ משינוי אקלימי קטסטרופאלי.

“אנו זקוקים למנהיגות של המדינות המפותחות לנצל את ההזדמנות האחרונה הזו” אמרה סינדי באקסטר, מנהלת קמפיין האקלים של גרינפיס בינלאומי. “שינוי האקלים מחמירים בקצב מדאיג הרבה מעבר לתחזיות המדעיות של חוקרי האקלים. על מדינות ה-G8 להתחייב להפחתת פליטות של לפחות 40% עד שנת 2020, ביחס לרמות שהיו ב-1990. בכדי לעמוד ביעד זה, יש לוודא כי פליטות גזי החממה יגיעו לשיאן עד שנת 2015 ואחריכן יופחתו עד קרוב לאפס עד שנת 2050.”

על המדינות המבוססות והמתועשות לקחת אחריות על הנזקים להם הן גרמו עד כה; לשם צמצום הפליטות לא די בהתחייבות כללית של המדינות המתועשות לצמצם פליטות בשטחן, דרושה גם השקעה כלכלית של 106 מיליארד $ כדי לסייע למדינות המתפתחות להתאים את מגזר האנרגיה שלהן לעמידה ביעדים הדרושים.

“בעוד מדינת ישראל סובלת ממשבר מים חריף שלא היה כדוגמתו בארץ, הנובע בין היתר מההתחממות הגלובלית, טרם גיבשה הממשלה תוכנית לאומית להפחתת פליטות ואף חמור מכך, היא מתעתדת לפעול בניגוד מוחלט לכיוון העולמי ולהגדיל את כמות גזי החממה” אמרה נילי גרוסמן, מנהלת קמפיין האנרגיה של גרינפיס בישראל. “למרות כל האזהרות מפני נזקי האקלים והנזקים הבריאותיים, מקדמת הממשלה, באמצעות חברת החשמל, תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון. הפחם ידוע בתור הדלק המחצבי המסוכן ביותר עבור האקלים ואחד הדלקים המזיקים ביותר לסביבה ולבריאות. אך כעת עומדת לפתחו של הציבור בישראל הזדמנות לעצור את רוע הגזירה כבר במהלך החודש הקרוב. על הציבור לשלוח באלפיו מכתבי התנגדות לוועדה לתשתיות לאומיות ולעצור את העוולה”.

דרשו ממנהיגי העולם לשאת באחריות

קראו למנהיגי שמונה המדינות המתועשות להפחית את פליטות הפחמן הדו חמצני ולהציל את כדור הארץ מפני אפקט החממה הגורם לשינויי אקלים.

עיזרו לנו להמשיך במאבק

גרינפיס מקבל את כל כספו מאנשים פרטיים בלבד. לא חברות, מפלגות או ממשלות. לכן אנו זקוקים לעזרתך כדי להמשיך ולהיאבק למען הסביבה והבריאות של כולנו.