היערות מהווים בית לשני שליש מכל זני הצמחים והחיות על היבשה. הרס היערות גורם לחמישית מפליטות גזי החממה בעולם. מספר הגדול מכמות הפליטות מכל המכוניות, המטוסים והרכבות בעולם גם יחד.חלקות היער שנותרו משפיעות על מזג האוויר ברמה היומיומית, וגם מסייעות בייצוב ואיזון האקלים. כריתת ושריפת היערות משחררות את הפחם לאטמוספרה, וגורמות להתחממות הגלובלית ולשינויי האקלים.

♂︎ ♀︎