יערות הגשם נמצאים תחת איום השמדה בזמן משבר אקלימי

צריכת בשר בקר והרס יערות העד לטובת תעשיית הבשר הם בין הגורמים המובילים להחרפת משבר האקלים.

ישראל היא צרכן משמעותי של מוצרי בשר בקר מדרום אמריקה וצריכה זו במגמת עלייה משמעותית בשנים האחרונות.

משמעות צריכת הבקר הישראלית היא הרס של קרוב ל-500 קמ״ר של יער תוך עשור (מעל 7,000 מגרשי כדורגל בשנה) ושחרור של 10 מיליון טון פחמן דו-חמצני מדי שנה (כשמינית מפליטות גזי החממה של כל ישראל).

על משרד הכלכלה לקדם רגולציה אשר תאפשר לוודא כי רשתות שיווק ישראליות לא שותפות להרס יערות ולהחרפת משבר האקלים.

אני רוצה לעזור