רוצה לדעת עוד?
אני רוצה לעזור ×

אזור ים המלח הוא פלא טבע ייחודי ואבן שואבת לישראלים ולתיירים בזכות שילוב שאין לו אח ורע של גיאולוגיה, אקלים, חי וצומח. אלא שים המלח מצטמצם והולך כבר עשרות שנים, והאזור כולו נפגע עקב פעילות תעשייתית אגרסיבית, מזיקה ומסוכנת: שאיבת יתר של מים הגורמת לירידת מפלס של עשרות סנטימטרים בשנה וליצירת בולענים, זיהום אוויר, והרעלת הקרקע בחומרים מסוכנים שפוגעים בחי, בצומח ובאדם.

הקמפיינים הציבוריים השונים שניהלו ארגונים סביבתיים והדו"חות על מחדלים ופגיעה סביבתית חמורה שהוגשו לקובעי המדיניות לא הביאו לשינויי המדיניות הנדרשים. ממשלות ישראל לדורותיהן, במקום לקחת את האחריות הנתונה בידיהן להגן על הטבע והסביבה ולדאוג לבריאות הציבור, נכנעות ללחץ מצד תאגידים נצלניים שהורסים את אזור ים המלח כדי לגרוף לכיסם רווחי ענק, ובראשם קבוצת כימיקלים לישראל (כי"ל), שבבעלותה שתי חברות-בנות שפועלת באזור: מפעלי ים המלח עוסקים בניצול מינרלים מהאגן הדרומי של ים המוות, ורותם אמפרט כורה פוספטים במישור רותם, כמה קילומטרים מערבה משם. באמצעות שתי החברות האלה ביצעה כי"ל פשעים סביבתיים שאין כדוגמתם.

צילום: אלעד איבס / גרינפיס

עכשיו ניצב האזור בפני סכנה חדשה של פגיעה כפולה: שלושים שנה של הפקת נפט מפצלי שמן באתר של רותם אמפרט, חברת הפוספטים של כי"ל. אם התוכנית תצא לפועל, היא תביא לפגיעה הרסנית נוספת בסביבה הפגועה ממילא. נוסף על כך, היא תהיה צעד אחורנית במקום צעד קדימה במעבר של ישראל ממשק המסתמך על דלקי מאובנים, המחמירים את משבר האקלים, למשק הנשען על אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. 

השוד הלאומי של משאבי הציבור הותיר על כנו משאב אחד שכמעט ולא נוצל: פצלי שמן. באתר רותם קיימות שכבות גיאולוגיות המכילות פוספטים, ואחרות המכילות פצלי שמן. על ידי כריית אבנים אלו, גריסתן ועיבודן אפשר להפיק נפט – אך בשיטה לא יעילה אנרגטית שנמצאת בשימוש נרחב בעיקר באסטוניה, שבה היא גורמת להרס נרחב. רוב מדינות העולם כבר זנחו שיטה זו או אסרו אותה. את האסון הבא מבקשת להביא חברת רא"ם, שתפעל באתר אותו מחזיקה רותם אמפרט, חברת הבת של כי"ל.

חשוב להבין שאין מדובר בדילמה רגילה של ממשלה שנדרשת למצוא את האיזון בין שמירה על הסביבה והטבע מצד אחד לבין קידום תעשייה וצמיחה כלכלית מצד שני; כאן לפנינו סיפור של כסף משחית, המסיר את הרגולציה שצריכה להיות מובנת מאליה ומאפשר לתאגיד-ענק לנצל ולהרוס משאב טבע ייחודי בקנה מידה עולמי.