גרינפיס ישראל פנו במכתב ליו"ר הליכוד, מר בנימין נתניהו, ולחברי סיעות הקואליציה העתידית, בדרישה להכניס לקווי היסוד של הממשלה המתהווה את המאבק במשבר האקלים והמעבר לאנרגיה מתחדשת. הקריאה לממשלה העתידית היא לא ללכת בדרך שהלכו קודמותיה, תוך אימוץ האינטרסים של תאגידי הדלקים, האחראים המרכזיים למשבר האקלים. הקריאה כעת היא ברורה: לא עוד גז ונפט!
הסעיפים הנדרשים להטמעה בקווי היסוד של הממשלה: הקפאת הרשיונות הקיימים וההליכים לחיפושים וקידוחים חדשים של גז ונפט; כל תוספת בכושר ייצור חשמל תגיע מאנרגיה מתחדשת ואגירה או מהתייעלות אנרגטית; לא יאושרו פרויקטים שסותרים את המחויבות של ישראל בהסכמי האקלים; תוקם סוכנות לאומית למעבר אנרגטי, שתתכלל את עבודת הממשלה בנושא.


חברי ממשלת ישראל העתידית: עבור מי תעבדו הפעם?

אני רוצה לעזור