ביום שני האחרון הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד ההחלטה של משרד האנרגיה להאריך את הרישיון של החברות ארבל ושפיר הנדסה לביצוע חיפושי נפט וגז בערבה, ובשל סירובם לחשוף בפני הציבור את הידע המקצועי שהוביל לקבלת החלטה תמוהה זו, בטענה כי מדובר ב"סוד מסחרי".

תיעוד מהאיזור בו מתוכננים קידוחי נפט הרסניים בערבה (אלעד איבס / גרינפיס)

כזכור, שטח עצום בחבל אילות, השופע טבע ונופים מרהיבים, הכולל את שמורת הטבע בקעת תמנע ושמורת יטבתה, 275 אלף דונם, נמצא תחת איום מיידי מקידוחי חיפוש חדשים והרסניים של נפט וגז. האיום הפך לממשי במיוחד, כאשר בחודש ספטמבר האחרון החלו החברות לבצע חיפושים סייסמים (הרעדות של הקרקע) כחלק מהליך חיפוש הדלקים.
מיום שנודע לנו כי משרד האנרגיה קיבל החלטה להאריך את תוקף הרישיון של החברות (בחודש יוני 2023), פנינו למשרד האנרגיה בדרישה לקבלת בסיס הידע המקצועי שהוביל לקבלת ההחלטה. באיחור של ארבעה חודשים מיום הגשת הבקשה, קיבלנו בתגובה מכתב לפיו מדובר במידע אשר חשיפתו עלולה לפגוע באינטרס מקצועי, מסחרי וכלכלי של חברות הדלקים, ועל כן לא הועברו לידינו מסמכים כלל וכלל.

מטרת העל של העתירה היא להביא לעצירת הארכת הרישיון מעבר למועד פג תוקפו בסוף שנת 2023, ולמנוע בכל דרך אפשרית את המשך החיפושים הסייסמים וקידוחי הנפט בערבה.

חיפושי הנפט בערבה עלולים להשפיע קשות על המערכת האקולוגית המיוחדת שבה, ליצור מפגעים מזיקים לבריאות הציבור ולשנות את אופיו של האזור באופן בלתי הפיך. נמשיך להיאבק יחד עם תושבי הערבה, במטרה להבהיר למשרד האנרגיה שבעידן של משבר אקלים אין מקום לחברות דלקים להפיק רווחים על ידי קידוחי נפט וגז מזהמים, בערבה ובכלל. 

אני רוצה לעזור