Tethys Research Institute

מסעו של לוויתן צעיר בים התיכון חושף את הסכנות הנשקפות ליונקים ימיים,  כך לפי מחקר חדש. 

מדענים מהיחידה המדעית של גרינפיס, אוניברסיטת אקסטר ואוניברסיטת חיפה חקרו לווייתנים ודולפינים באגן המזרחי של הים התיכון, סמוך לחופי ישראל. מחקר שהחל ביוזמת גרינפיס ישראל

במהלך הסקר החזותי-אקוסטי שנערך לחופי ישראל על גבי ספינת המחקר של גרינפיס, ה״וויטנס״, החוקרים זיהו לווייתנים מסוג זיפיוס חלול חרטום, דולפיננים ולוויתני ראשתן, לרבות זכר צעיר שנצפה קודם לכן בסמוך לחופי דרום צרפת.

המרחק בין שתי הנקודות שבהן נצפה הלוויתן הצעיר, לו קראנו בשם קים, על שם הסטודנטית מאוניברסיטת חיפה שתיעדה אותו, הוא המרחק הגדול ביותר שתועד עד כה לגבי מסע של ראשתנים בים התיכון, והמשמעות היא שהלוויתן עבר דרך ארוכה ומסוכנת במיוחד במי הים.

ניתוח נתוני הצלילים מהווה ראייה נוספת לכך שהלווייתנים שנמצאים ליד חופי ישראל הם חלק מאוכלוסייה אזורית גדולה יותר, לפי הצלילים שהם משמיעים, שתואמים את ״הניב הים תיכוני״.

החוקרים אומרים שממצאיהם מצביעים על הצורך בפעולה ממוקדת להגנת אוכלוסייה זו בתאי שטח שונים בים התיכון.

״בעלי חיים בים התיכון ניצבים בפני סכנות רבות – מדיג וזיהום מי הים ועד לרעש ופגיעה מכלי שיט,״ מסרה ד״ר קירסטן תומפסון, ממעבדות המחקר של גרינפיס באוניברסיטת אקסטר.

״המסלול שעשה הלוויתן המסוים הזה בוודאי עבר דרך מיצרים צרים במיוחד – מיצר סיציליה או מיצרי מסינה, ושניהם אזורים עמוסים מאד, רועשים ומלאי איומים לראשתן  ששוחה במים עמוקים.״

הלוויתן – הידוע במספר שמות – קים, אליה ואונדה, שניתנו לו ע״י חוקרים מאזורים שונים, כנראה שחה בחברת כמה זכרים צעירים נוספים, שבדרך כלל עוזבים את קבוצת האם שלהם בשלב זה של חייהם.

״העובדה שלווייתנים אלה עברו באזורים ימיים צרים ורדודים כאלה מראה שנוכל להתקין אמצעי האזנה בנקודות אלה בים, כדי להגן עליהם,״ ציינה ד״ר תומפסון.

״כך נוכל להתקין מערכת התרעה מפני פגיעות בלווייתנים ע״י כלי שיט. הים התיכון הוא הים הסואן והעמוס ביותר בעולם, אך עשיר בבעלי חיים ובו אוכלוסייה אנושית גדולה,״ הוסיפה ד״ר תומפסון.

״למרבה הצער, מינים מסוימים, כמו הלווייתנים האלה, שנמצאים בסכנה, חשופים לפיתוח תעשייתי מוגבר, בשל חיפושי הנפט והגז הנערכים בים התיכון, והתוכנית להנחת צינור גז חדש בין האגן המזרחי לאיטליה.״

״יש הטוענים שהעלייה בהיקף הפקת הגז והנפט מהווה הפרה של יעדי האקלים של האיחוד האירופי. הרחבת פעולות התעשייה, פוגעת לא רק במטרות העתידיות שלנו הקשורות למשבר האקלים, אלא גם מסכנת את בעלי החיים, שכבר נאבקים בקשיים בים התיכון הסואן והעמוס.״

עד כה כמעט ולא נערך מחקר נרחב על לוויתנים ודולפינים במזרח הים התיכון.

במסגרת מחקר זה, נערכו סקירות ויזואליות ואקוסטיות בחודשים אפריל ומאי, 2022. הסקירות האקוסטיות גילו: לווייתני זרע (שלוש קריאות), זיפיוס חלול חרטום (קריאה אחת) דולפיננים (קריאה אחת) ודולפינים בלתי מזוהים (17 קריאות).

המחקר מומן ע״י גרינפיס בינלאומי וגרינפיס ישראל.

המאמר פורסם בכתב העת:
Aquatic conservation: Marine and fresh water ecosystems

קישור להודעה לעיתונות שפורסמה על ידי אוניברסיטת Exeter