In het kort: De impact van klimaatverandering op Bonaire

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor Bonaire. De aarde warmt op en de zeespiegel stijgt snel. De gevolgen zullen het eiland en zijn inwoners in het hart raken, voorspellen wetenschappers.

Greenpeace Nederland heeft de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. Verschillende scenario’s zijn door de VU in kaart gebracht en er is gekeken naar de potentiële impact op onder meer de economie, gezondheid en het cultureel erfgoed.

In het kort

Overkoepelend kan worden geconcludeerd dat als de wereldwijde uitstoot blijft toenemen, en als gevolg daarvan klimaatverandering een steeds dreigender probleem wordt, de zorgen voor de toekomst van Bonaire groot zullen zijn.

 • Grote delen van het eiland lopen het risico permanent onder water te komen;
 • Veel koraal en populaire duikplekken rond Bonaire kunnen in de komende decennia al verdwijnen;
 • Door extreem weer en hittegolven zullen inwoners van Bonaire te maken krijgen met groeiende aantallen ziekte- en sterfgevallen;
 • Dit alles zal een grote impact hebben op de levens van mensen op Bonaire, de economie en het cultureel erfgoed.

🌊 Als we niet in actie komen, zal de kustlijn sterk veranderen.

Bonaire wordt dan een veel kleiner eiland. Aan het einde van deze eeuw kan maar liefst een vijfde van het eiland onder water zijn verdwenen.

Hoe sterker de opwarming van de aarde, hoe meer ingrijpend en onomkeerbaar de gevolgen voor Bonaire zullen zijn.

Het is zeer aannemelijk dat hetzelfde geldt voor alle zes de Caribische eilanden in het Nederlandse koninkrijk. Alle inwoners van deze eilanden zullen volgens de onderzoekers van de VU te maken krijgen met overstromingen en toenemende hitte.

De kustlijn van Bonaire in 2150, in verschillende scenario’s.

🛣️ Infrastructuur

 • Hoe extremer de klimaatcrisis, hoe meer schade Bonaire kan verwachten aan gebouwen en essentiële infrastructuur.
 • Zonder adaptatiemaatregelen zullen in 2050 alle wegen in het zuiden van Bonaire onbruikbaar zijn.
 • In de meer extreme scenario’s in 2150, waarbij hoofdstad Kralendijk overstroomt, worden ook het vliegveld en het brandweerstation onbereikbaar.

✨ Cultureel erfgoed

Bescherming van cultureel erfgoed is een mensenrecht en belangrijk voor de culturele identiteit, sociale cohesie en historisch besef. Om die reden is ook onderzoek gedaan naar de impact die de klimaatcrisis zal hebben op cultureel erfgoed op Bonaire.

 • Het merendeel van het materiële culturele erfgoed van Bonaire ligt aan de kust en is daarmee kwetsbaar voor overstroming door zeespiegelstijging en/of stormen.
 • In alle klimaatscenario’s verdwijnt, als we niet ingrijpen, al het cultureel erfgoed in het zuiden van Bonaire onder water.
 • Hoe harder de aarde opwarmt, hoe meer erfgoed wordt bedreigd in de rest van het eiland, ook in de hoofdstad.

🏥 Gezondheid

 • De onderzoekers concluderen dat het zeer aannemelijk is dat klimaatverandering op Bonaire zal zorgen voor meer ziektes en sterfgevallen, onder meer doordat de symptomen van patiënten met hart- en vaatziekten verergeren door zogenoemde hittestress: fysieke klachten die door de hitte veroorzaakt worden.
 • Ziekten die worden veroorzaakt door parasieten, bacteriën en virussen zullen door klimaatverandering vaker voorkomen.

🤿 Klimaatopwarming tast het koraal en de economie aan

Het koraalrif rondom Bonaire beschermt het eiland tegen overstromingen, is diep verbonden met de Bonairiaanse identiteit en wereldberoemd onder duikers. Klimaatopwarming tast het koraal echter aan.

 • In het meest optimistische klimaatscenario wordt er voor 2050 geen schade aan het koraal verwacht.
 • In het meeste extreme klimaatscenario sterft er zo veel koraal af, dat er in 2050 nog maar 13 van de 86 duikspots over zijn. Het duiktoerisme zal daardoor afnemen en de impact op de economie zal groot zijn.
 • De afsterving van het koraal zal volgens alle verwachtingen ook na 2050 doorzetten. Daardoor is de kans groot dat aan het einde van de eeuw al het koraal is verdwenen.

Het aantal plekken waar men naar koraal kan duiken, in verschillende scenario’s.

Dit onderzoek is de allereerste uitgebreide analyse van de impact van de klimaatcrisis op Bonaire. Met deze kennis wijzen we het kabinet op zijn plicht om de inwoners van het laaggelegen eiland te beschermen.