Een grote diversiteit aan dieren is essentieel voor de balans van al het leven op aarde. Door overbevissing, ontbossing en monocultuur komen veel diersoorten in gevaar en dreigt de kans op uitsterven. Wij moeten ervoor zorgen dat alle dieren beschermd worden, van de 1 centimeter grote bij tot de 25 meter lange blauwe vinvis.