BOSSEN

Bossen zijn van levensbelang. Niet alleen voor de mensen, dieren en planten die leven in de bossen. Ook voor jou.

BESCHERM DE BOSSEN

Het belang van bos

Bossen zorgen voor zuurstof, regen en verkoeling. Ze zijn de airco van de wereld, en daarmee een cruciale bondgenoot in de klimaatcrisis.

Het verlies van bossen, zoals het Amazonewoud, zet het leven zoals we dat kennen op het spel. Desondanks verwoesten machtige mijnbouw- en landbouwbedrijven de bossen en regenwouden in hoog tempo.

Amazonewoud

Waarom wordt bos gekapt – en wat zijn de gevolgen?

Mei 2014 – Honderden hectares regenwoud zijn vernietigd. © Ulet Ifansasti / Greenpeace

De grootste bedreiging voor de (tropische) bossen is de oprukkende industriële landbouw. Eerst worden bomen gekapt voor de houtindustrie. Op de kale grond verrijzen graaslanden voor koeien, gigantische palmolieplantages of sojaplantages. De producten zijn vooral voor de export. Zo dient al die soja als veevoer voor de miljoenen kippen, koeien en varkens in de Nederlandse vee-industrie. En palmolie wordt verwerkt in shampoo, koekjes en nog veel meer.

Ontbossing heeft negatieve gevolgen voor ons allemaal:

 • Hoe meer bomen in vlammen opgaan, hoe meer CO2 er vrijkomt. Al die planten en bomen slaan gigantische hoeveelheden broeikasgassen op. 
 • We verliezen een natuurlijke bondgenoot in het verkoelen van de aarde.
 • Minder regen en veel meer droogte op het bosrijke continent.
 • Bedreigde diersoorten als de orang-oetan en berggorilla dreigen uit te sterven.
 • 150 miljoen oorspronkelijke bewoners van de bossen komen in de verdrukking.

Zo kunnen we ontbossing voorkomen

Om het verlies van natuur voor het gewin van enkele bedrijven te stoppen, werken wij aan stevige wet- en regelgeving, samen met lokale en Inheemse groepen.

We werken momenteel voornamelijk op de drie grootste tropische bosgebieden ter wereld: de Amazone, de oerwouden van Indonesië en het Congobekken. In elk van deze regio’s hebben we een team dat samen met natuurbeschermers en de lokale bevolking werkt aan het behoud van de bossen.

In Europa voeren we actie om stevige wetten te krijgen die ontbossing voor onze producten verbiedt. Ook eisen we dat Europese financiële instellingen geen geld meer mogen stoppen in bedrijven die natuur verwoesten. Banken zoals Rabobank hebben namelijk veel verdiend aan natuurverwoesting, waar de samenleving de kosten van draagt.

 • Landrechten: samen met inheemse en lokale groepen dwingen we af dat overheden landrechten geven en ook echt respecteren
 • Wetten: We werken aan strenge eisen zodat er geen spullen meer in Europa komen waarvoor natuur is verwoest en dat er geen geld meer gaat naar de ontbossers.
 • Moratorium: In Brazilië, Congo en Indonesië maken we ons met succes hard voor de instelling van moratoria. Dat is een tijdelijke stop, bijvoorbeeld van ontbossing in een bepaald gebied.
 • Vervuiler betaalt: Bedrijven die rijk zijn geworden door ontbossing, moeten nu meebetalen aan het herstel van wat ze hebben vernietigd.
 • Vrijhandelsverdragen met funeste gevolgen voor de natuur – zoals EU-Mercosur – blokkeren wij door politieke druk uit te oefenen op wetmakers.
 • Internationale financiële steun: We zetten ons in voor internationale financiële steun aan beschermers van de bossen.