1. Wat doet Greenpeace met mijn nalatenschap?

Samen met supporters zoals u zetten we ons in voor de laatste tropische regenwouden, de bescherming van onze oceanen en het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Al bijna 50 jaar stellen we milieumistanden aan de kaak en voorkomen we rampen. Dit werk vergt een lange adem. Inkomsten uit nalatenschappen zijn onmisbaar om ons werk nu, maar ook in de toekomst voort te kunnen zetten. Maar liefst een op de zeven campagnes kunnen we uitvoeren dankzij nalatenschappen.

2. Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat – na aftrek van alle kosten, schulden en legaten – aan erfgenamen wordt toebedeeld. Meestal worden erfstellingen in percentages weergegeven. Een legaat is een bepaald goed of vastgesteld geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld een bijzonder schilderij of uw woning legateren. Legaten worden als eerste uitgekeerd, wat overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen.

3. Waarom betaalt Greenpeace geen erfbelasting?

Greenpeace is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s zijn door de belastingdienst vrijgesteld van erfbelasting. Overige erfgenamen moeten wel erfbelasting betalen. Hoeveel ze moeten betalen hangt af van uw relatie met hen. Partners en kinderen betalen bijvoorbeeld minder erfbelasting dan neven en nichten die wel tot 40% erfbelasting moeten betalen.

4. Kan Greenpeace ook executeur zijn?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kan Greenpeace deze taak op zich nemen en uw nalatenschap voor u afwikkelen. Het is dan wel belangrijk dat wij u en uw wensen kennen zodat wij uw nalatenschap precies zo kunnen uitvoeren als u in gedachten had. Wilt u dat Greenpeace uw nalatenschap afwikkelt? Neem dan contact met mij op: 020-524 95 49 of [email protected].

5. Kan ik specifiek nalaten aan een bepaald onderdeel van het werk van Greenpeace, bijvoorbeeld aan bossen?

In principe kan dit, maar het liefst wel in overleg. Hopelijk duurt het nog vele jaren voor uw testament van kracht wordt. Het kan zijn dat bepaalde problemen tegen de tijd dat u er niet meer bent al zijn opgelost. Als u een project erg specifiek heeft omschreven en Greenpeace werkt niet meer aan dat specifieke project, dan ontvangt Greenpeace uw nalatenschap niet. U kunt dit voorkomen door een zin toe te voegen aan uw testament: mocht dit project of aandachtgebied niet meer relevant zijn, dan mag Greenpeace besluiten waar ze het geld aan besteedt.

6. Kan Greenpeace mij helpen met het vinden van een notaris?

Greenpeace kan u helpen door u een lijst toe te sturen van notarissen bij u in de buurt. De uiteindelijke keuze voor een notaris is natuurlijk helemaal aan u. Greenpeace zal u geen notaris aanbevelen of u begeleiden aangezien het maken van een testament een persoonlijke aangelegenheid is tussen u en de notaris.

7. Kan ik een codicil gebruiken om na te laten aan Greenpeace?

In een handgeschreven codicil kunt u vastleggen wie uw meubels, sieraden en kleding krijgen als u komt te overlijden. Ook kunt u uw wensen rondom uw uitvaart beschrijven. Geldbedragen kunt u niet via een codicil aan iemand toewijzen. Een codicil is geen vervanging van een testament.

8. Hoe komt Greenpeace te weten dat ik ben overleden?

Als u Greenpeace heeft aangewezen als executeur, dan is het verstandig om onze gegevens thuis op een makkelijk vindbare plek neer te leggen, bijvoorbeeld naast uw telefoon of bij uw verzekeringspapieren. Als Greenpeace geen executeur is, dan horen wij over uw overlijden nadat het testament is opgevraagd bij de notaris. Het is dan de taak van de executeur (dit kan overigens ook een notaris zijn) om alle erfgenamen te informeren.

9. Hoeveel kost een testament maken?

Er zijn geen vaste tarieven voor het opmaken van een testament. Het is dan ook verstandig om bij een aantal notarissen een offerte op te vragen. Natuurlijk hangt de prijs ook samen met uw wensen: een ingewikkeld testament is duurder dan een simpel testament. U kunt ook een online testament maken. Greenpeace werkt samen met NuTestament waar u voor een vaste prijs een volwaardig testament kunt laten maken. U hoeft dan maar een keer naar de notaris om het testament te ondertekenen.

10. Kan ik een testament nog wijzigen?

Uw persoonlijke situatie kan in de loop der jaren veranderen. Het kan zijn dat uw testament dan niet meer aansluit bij uw wensen. Gelukkig kunt u uw testament altijd nog wijzigen. We raden u ook aan om bijvoorbeeld eens per vijf jaar uw testament eens onder de loep te nemen om te kijken of alles nog klopt. Wilt u een nieuw testament? Dan regelt u dit weer bij de notaris. U trekt dan uw eerder gemaakte testamenten in en vervangt deze door uw nieuwe testament.

11. Wat is een levenstestament?

Met een levenstestament regelt u wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld als u niet meer wilsbekwaam bent. Een levenstestament regelt u ook bij de notaris. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt om te handelen namens u. U kunt een volmacht geven om uw financiële belangen te behartigen, maar ook voor uw medische belangen. Op deze manier houdt u toch nog zelf de regie in handen, ook als u dit zelf (al dan niet tijdelijk) niet meer kunt.

Wilt u meer weten?
Gabriella van der Ham beantwoordt al uw vragen, persoonlijk, vertrouwelijk en geheel vrijblijvend: 020-524 95 49, [email protected] of Greenpeace Nederland, postbus 3946, 1001 AS Amsterdam.