TEKEN TEGEN FOSSIELE RECLAME

Een fossielvrije wereld waar reclame voor vervuilende bedrijven verboden is, dat willen we allemaal.

Meer dan 300.000 handtekeningen gezet ūüí™

We hebben meer dan 300.000 handtekeningen opgehaald voor een Europees verbod op reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen!

Een duidelijk signaal naar de EU: dit verbod op fossiele reclame moet er komen! Samen houden we de grote vervuilers bij de les en overheden verantwoordelijk.

Dank aan iedereen die zich bij de beweging heeft aangesloten en het Europees burgerinitiatief voor heeft ondertekend. De petitie is nu gesloten. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze nieuwsbrief:

Verbod op reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen

Een fossielvrije wereld waar reclame voor vervuilende bedrijven verboden is, dat willen we allemaal.

Het klimaat wordt door fossiele bedrijven ontwricht én ze mogen dit ook nog aan ons verkopen. Dat moet stoppen. Net zoals tabaksreclame al lang verleden tijd is. Samen kunnen we deze verandering maken door 1 miljoen handtekeningen te verzamelen voor dit Europees Burgerinatief. Zo moet de EU met ons voorstel voor een verbod aan de slag.

Wij verzoeken de Europese Commissie een EU-wetgevingshandeling voor te stellen met het oog op

  • een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen, alsook voor fossiel aangedreven vervoer door de lucht, over de weg en over water (met uitzondering van vervoersdiensten van algemeen economisch belang);
  • een verbod op reclame van bedrijven die actief zijn op de markt voor fossiele brandstoffen, met name door fossiele brandstoffen te winnen, raffineren, leveren, distribueren of verkopen;
  • een verbod op sponsoring door de hierboven genoemde bedrijven, of bedrijven die handelsmerken of handelsnamen gebruiken met betrekking tot fossiele brandstoffen.

Deze wetgeving valt in principe onder de bevoegdheid van de EU, aangezien het gaat om regelgeving voor de interne markt die gericht is op een betere bescherming van de consumenten, van de volksgezondheid en van het milieu. Hiermee zouden de burgers zich meer bewust zijn van producten en technologie√ęn die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en andere milieu- en gezondheidsschade.

Bovendien zou deze wetgeving de doelstellingen van het milieu- en consumentenbeschermingsbeleid van de EU helpen bereiken door het harmoniseren van de regels inzake reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen. Dit zou onder de gedeelde bevoegdheden vallen, met inbegrip van interne markt, milieu en consumentenbescherming (zie artikel 4 VWEU).

Meer info

Start van de inzameling:
2021-10-04

Registratienummer:
ECI(2021)000004

Certificaat van overeenstemming

Adres van dit initiatief in het onlineregister van de Europese Commissie:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000004_nl

Contactpersonen:
Silvia Pastorelli Sílvia Díaz Pérez