Bouwjaar: 1984 Type: expeditie-, onderzoeks- en brandbestrijdingsschip. Thuishaven: Amsterdam, Nederland. Lengte: 72,30 meter Breedte: 14,03 meter Diepgang: 4,07 meter Geschiedenis: Het schip is het vierde van de 14 brandbestrijding-schepen die de Russische regering tussen 1983 en 1987 bestelde vanaf de bouwwerf Stocznia Polnocna in Gdansk, Polen. De vereisten destijds: zware ijsklasse en een flinke snelheid. Tech specs: Het heeft heel wat maanden geduurd om het schip zo milieuvriendelijk mogelijk te herstellen. De verbeteringen: het verwijderen of veilig insluiten van alle asbest; het plaatsen van een speciaal brandstofsysteem om morsen te voorkomen; nieuw gemonteerde, efficiëntere dieselelektrische voortstuwing; recycling van afvalwater, waardoor alleen schoon water overboord wordt gepompt; een op afval gebaseerd verwarmingssysteem; bilge waterzuiveraars, 15 keer effectiever dan de huidige wetgevingseisen; TBT-vrije rompverf; op ammoniak gebaseerde koeling en airconditioning in plaats van het zwaar vervuilende Freon-gas en een ecologisch en economisch efficiënt voortstuwingssysteem om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast is standaard bedieningsapparatuur van Greenpeace geïnstalleerd. Een nieuw helikopterdek is toegevoegd en speciale kranen om de springkussens te lanceren. Webcam 6 hours ago – 12 hours ago – 18 hours ago