Al sinds het begin van Greenpeace in Nederland, is de vervuiling en overbevissing van de Noordzee onze prioriteit. We doen wetenschappelijk onderzoek, lobbyen voor verandering en voeren spraakmakende acties om dat moeizame proces te versnellen. Een heel kleine maar belangrijke greep uit het jarenlange werk:  

© Bente Stachowske / Greenpeace

1983 Miljoenen tonnen chemisch en radioactief afval worden jarenlang in de Noordzee gestort. Met gevaar voor eigen leven proberen onze actievoerders deze dumpingen te voorkomen, terwijl we  op land publiek en politiek mobiliseren. Dit jaar wint het milieu: de dumpingen worden wereldwijd verboden.  

1991
De Waddengas-campagne gaat van start. Decennialang komen we in actie, zoals op de gaswinlocatie van de NAM bij Ameland. We brengen de ecologische effecten en risico’s van de boringen in kaart en eisen een duurzame ontwikkeling van de Waddenzee. 

© Greenpeace / John Cunningham

1995
Greenpeace bezet olieboorplatform Brent Spar. Shell wil het afgedankte platform richting de Atlantische Oceaan slepen en daar achterlaten. Onder publieke druk besluit Shell tot ontmanteling en recycling. Ook tal van andere platforms die gedumpt zouden worden, worden nu gerecycled. 

© Greenpeace / Peter Thompson

1998
Het OSPAR-verdrag ziet het licht. Door internationale samenwerking zal het maritieme milieu in de noordoostelijke Atlantische Oceaan inclusief de Noordzee worden beschermd. Een enorme overwinning!  

2008
Greenpeace bakent een symbolisch zeereservaat af met grote blokken natuursteen. De overheid pakt de handschoen op en meldt eind dit jaar de eerste beschermde gebieden op zee aan.  

2012
De Voordelta is beschermd natuurgebied. Schepen blijven er toch vissen met schadelijke sleepnetten (boomkorren). We vechten ertegen tot aan de Raad van State. Die oordeelt: het ministerie moet vissers inderdaad de toegang tot het beschermde natuurgebied ontzeggen. 

© Bente Stachowske / Greenpeace

2015
Opkomen voor de Noordzee zoals Greenpeace doet, is volgens de rechter proportioneel en veilig. De natuurstenen die we uit protest op de Klaverbank hebben neergelegd, blijven daar en ook in de toekomst kunnen we op deze manier in actie komen. Onze acties zijn weliswaar verrassend, maar altijd vreedzaam en ongevaarlijk voor derden. Het is onze taak om actie te voeren als de overheid faalt om de Noordzee goed te beschermen. De rechter geeft ons daarin gelijk.

2019
Onder het mom van klimaatbeleid wil het kabinet toestaan dat de zware industrie CO2 opslaat in de Noordzeebodem. Tot de dag van vandaag verzet Greenpeace zich tegen dit veel te dure, gevaarlijke plan: als CO2 onder de zeebodem ontsnapt, dreigt verzuring van het (zee)water.

2019
Shell wil delen van olieplatforms, met daarin onder andere 11.000 ton olie, achterlaten in de Noordzee. Dat is in strijd met het OSPAR-verdrag dat na de Brent Spar-affaire het licht zag. We varen erheen en vestigen de aandacht op dit misstand. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) deelt onze mening en maakt bezwaar bij de regering van het Verenigd Koninkrijk, die Shell de benodigde vergunning wil verstrekken.

© Marten van Dijl / Greenpeace

2020
Wist je dat er meer dan 400 olie- en gasplatforms in de Noordzee staan? De gevolgen daarvan zijn zeer schadelijk voor het klimaat en het mariene milieu. Recent onderzoek vanaf onze schepen onthult zelfs een methaanlek.

2020
Onze collega’s van het Verenigd Koninkrijk brengen vanuit Londen stenen naar de Doggersbank. Daarmee sluiten ze onder water 47 vierkante mijl af voor sleepnetvisserij. Dit gebied is beschermd maar in de praktijk komt daar niets van terecht. De coördinaten geven ze uiteraard door aan de autoriteiten, zodat de vissers er omheen kunnen vissen zoals ze dat ook met wrakken doen.