Greenpeace Nederland publiceert vandaag nieuwe gelekte documenten en een diepgravende analyse van delen van geheime onderhandelingen over het TiSA-verdrag (Trade in Services Agreement). De analyse laat zien dat de onderhandelingen direct ingaan tegen democratische beginselen en het Parijse klimaatakkoord van vorig jaar.

De gepubliceerde TiSA-onderhandelingsdocumenten, waaronder de annex voor energie-diensten, zijn reden tot grote zorg. Hoewel onbekend bij het grote publiek, zou TiSA al eind dit jaar afgerond kunnen worden. Een deel van de gelekte documenten zou tot vijf jaar na het tekenen van de deal geheim blijven, deze zijn nu te vinden op www.tisa-leaks.org

Wat is TiSA?
TiSA is net als TTIP een handelsverdrag waarover overheden momenteel onderhandelen achter gesloten deuren. TTIP gaat over goederen, TiSA over diensten. TTIP is een verdrag tussen de EU en de VS, TiSA is een overeenkomst tussen 50 landen- waaronder de EU, de VS, Japan en Australië, maar niet China.

Actie
Greenpeace activisten in Genève protesteren voor de deur waar nu de 20e TiSA-onderhandelingsronde gaande is tussen 50 landen. De actievoerders laten grote oogballen zien en een spandoek waarop staat “Don’t trade away our planet”.

Persconferentie
Greenpeace publiceert de gelekte documenten met een persconferentie in Genève samen met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, vakbonden en organisaties voor digitale rechten. Een transparante leeskamer met de gelekte documenten staat voor de deur. Susan Cohen Jehoram, internationale TTIP-campaigner bij Greenpeace: “Deze gelekte documenten laten zien dat TiSA, net als de andere handelsverdragen, maatregelen bevat die beleidsmakers beperkt in het uitvoeren van het Parijse klimaatakkoord.”

Greenpeace Nederland constateert in haar analyse:

  • Een “standstill” verbiedt overheden strengere regelgeving aan te nemen die het handelen van bedrijven beperkt.
  • Een “rachet” clausule die overheden verbiedt publieke diensten zoals energievoorziening, drinkwatervoorziening en onderwijs, die zijn geprivatiseerd opnieuw te nationaliseren.
  • Bedrijven krijgen een stem in de vormgeving en beperking van nieuwe regelgeving die hun belangen raakt. Dit is een beperking van het democratisch toezicht en de mogelijkheid voor decmocratisch gekozen overheden regelgeving door te voeren.
  • Onderscheid tussen energiebronnen is niet mogelijk. Dit maakt het stimuleren van schonere energiebronnen en het uitfaseren van schadelijke of controversiële energiebronnen zoals schaliegas of teerzandolie onmogelijk.
  • Handelsverdragen zoals TiSA leiden tot een toename van de handel in fossiele brandstoffen, terwijl een vermindering noodzakelijk is om aan de vereisten van het in Parijs gesloten Klimaatakkoord te voldoen.

“Google en Facebook behoren niet privacy rechten te bepalen, banken moeten niet banken reguleren en de fossiele industrie betrekken in milieubeleid is net zo onzinnig als de tabaksindustrie die inspraak heeft in volksgezondheid. Deze beslissingen moeten gemaakt worden door het volk via de vertegenwoordigers die zij gekozen hebben”, zegt Cohen Jehoram.

Greenpeace eist dat onderhandelingen over TiSA en TTIP onmiddellijk stopgezet worden en dat CETA en TPP weggestemd worden. In plaats van het ondermijnen van klimaatbeleid moeten handelsverdragen zo worden vormgegeven dat zij klimaatactie en transparantie bevorderen. Het is onacceptabel dat handelsverdragen zoals TiSA, TTIP en CETA in het geheim uitonderhandeld worden, ten koste van gewone burgers en het milieu.