Het internationale Arbitragetribunaal onder Bijlage VII bij het VN Zeerechtverdrag kent de Nederlandse overheid een schadevergoeding van 5,4 miljoen euro toe, in de zaak rondom de Arctic 30. De zaak werd aangespannen door de Nederlandse overheid, nadat Rusland in september 2013 illegaal aan boord ging van en beslag legde op het Greenpeace schip de Arctic Sunrise en haar bemanning.

Achtergrond

September 2013 protesteert Greenpeace, met het schip de Arctic Sunrise, tegen olieboringen in het kwetsbare Noordpoolgebied. Aan boord zijn 28 Greenpeace medewerkers en 2 freelance journalisten. Tijdens dit protest in de internationale wateren wordt de Arctic Sunrise geënterd. Er komen gewapende Russische militairen aan boord om de vreedzame actie te stoppen. De 30 mensen aan boord van het schip, later bekend als de Arctic 30, waaronder Greenpeace campagneleider Klimaat en Energie, Faiza Oulahsen, worden gearresteerd en vastgezet in een Russische cel. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, wordt aan de ketting gelegd. De bemanning komt na twee maanden op borgtocht vrij. Na drie maanden wordt aan hen gratie verleend door de Russische Doema. De Arctic Sunrise wordt pas 9 maanden later, zwaar beschadigd, vrijgegeven. De schade aan de Arctic Sunrise is nu vastgesteld op 1,7 miljoen euro.

Arbitragezaak

Deze schadevergoeding volgt in een langlopende arbitragezaak waarin eerder al werd geoordeeld dat de acties van Rusland illegaal zijn en waarin het land aansprakelijk wordt gesteld voor de materiële en persoonlijke schade.

Faiza Oulahsen

‘Met deze uitspraak is het recht op protest op zee wederom bevestigd. Ondanks dat sommige bedrijven en overheden niet altijd blij zijn met onze acties, is het in ieders belang om klimaatverandering aan te pakken. Uiteindelijk moet ook Rusland, wiens economie zwaar afhankelijk is van olie en gas, over op duurzame energie.’

Of Rusland ook gaat betalen is afwachten. Rusland erkent het tribunaal wel, maar weigert in deze zaak elke medewerking. Naast deze arbitragezaak aangespannen door de Nederlandse overheid, hebben de Arctic 30 een zaak aangespannen bij het Europese Hof van de rechten van de Mens. Deze zaak loopt nog.

De Arctic Sunrise zet op dit moment koers richting de Barentszzee om daar actie te voeren tegen proefboringen door het Noorse bedrijf Statoil. Deze boringen vinden noordelijker dan ooit plaats en bedreigen het Arctisch gebied.

 


Bijlagen
  De uitspraak
 
  Tijdlijn gebeurtenissen
 
   Persfoto’s aankomst Arctic Sunrise
 
   Persfoto’s beschadigingen Arctic Sunrise
 
   Uitspraak augustus 2015
 
   Reactie Rusland op uitspraak 08-2015