Opiniepeiling toont aan: Nederlanders steunen verbod diepzeemijnbouw 

Amsterdam, 5 juni – Zes op de tien Nederlanders is tegen diepzeemijnbouw en steunt een voorlopig verbod op deze nieuwe industrie. Dat blijkt uit representatief onderzoek van IPSOS I&O, in opdracht van Greenpeace Nederland. Deze bevinding komt op een cruciaal moment nu internationale wateren mogelijk open worden gesteld voor diepzeemijnbouw, een activiteit die aanzienlijke ecologische risico’s met zich meebrengt. Greenpeace wil dat Nederland zich uitspreekt voor een moratorium (voorlopig verbod) bij de Internationale Zeebodem Autoriteit.  

Diepzeemijnbouw is het delven van mineralen en metalen op de bodem van de oceaan. Wetenschappers waarschuwen echter dat we nog maar heel weinig weten over het leven in de diepzee en dat diepzeemijnbouw de biodiversiteit op de zeebodem van onze oceanen verstoort en vergaande schadelijke gevolgen kan hebben.

Onbekendheid met en bezorgdheid over diepzeemijnbouw

Uit het onderzoek blijkt dat diepzeemijnbouw een relatief onbekend fenomeen is. Slechts 11% van de respondenten in de representatieve steekproef wist precies wat diepzeemijnbouw inhoudt. Na een korte beschrijving en de mogelijke voor- en nadelen, gaf 58% van de respondenten aan tegen diepzeemijnbouw te zijn, terwijl slechts 14% dit steunde. De belangrijkste zorgen van de respondenten richten zich op de ecologische gevolgen. Maar liefst 76% vindt het argument dat diepzeemijnbouw de leefwereld van diepzeediersoorten verstoort zeer overtuigend. 

Steun voor verbod op diepzeemijnbouw

Op dit moment is diepzeemijnbouw in internationale wateren nog verboden, maar binnenkort moeten landen, waaronder Nederland, gaan bepalen of diepzeemijnbouw kan worden toegestaan. De peiling toont aan dat 61% van de Nederlanders diepzeemijnbouw op dit moment niet wil toestaan. 26% wil mijnbouw toestaan als de schade beperkt is. 12% heeft geen mening en slechts 1% wil mijnbouw altijd toestaan zonder voorbehoud.

Greenpeace pleit voor bescherming van de diepzee

Meike Rijksen, campagneleider bij Greenpeace, benadrukt: ‘Diepzeemijnbouw is verwoestend voor het leven in de diepzee. Dit onderzoek toont aan dat Nederlanders willen dat de diepzee en alles wat daar leeft, beschermd wordt tegen de graaimachines van diepzeemijnbouwbedrijven. De diepzee is het laatste vrijwel onaangetaste ecosysteem op aarde. Dat moeten we met rust laten.’ 

Aanstaande zaterdag 8 juni is het Wereldoceanendag, een dag die in 2008 door de Verenigde Naties is ingesteld om bewustzijn te creëren over de bedreigingen voor zeeën en oceanen. In 2023 ondertekende Nederland het Oceanenverdrag, waarin landen afspraken om actie te ondernemen voor duurzame oceaanbescherming. Negen op de tien de Nederlanders vindt het belangrijk dat het leven in de zee en de oceanen beschermd wordt. 

“Diepzeemijnbouw is onverenigbaar met de ambitie om onze oceanen te beschermen. Wij roepen de Nederlandse regering op om zich uit te spreken voor een voorlopig verbod bij de Internationale Zeebodemautoriteit“, aldus Rijksen.

Op 5 en 6 juni 2024 komen Nederlandse beleidsmedewerkers, politici en oceaanwetenschappers in het kader van Wereldoceanendag op verschillende locaties samen om het belang van de oceaan voor klimaat, biodiversiteit en maatschappij te bespreken. 

————————–

Note voor de redactie 

Contact:

Persvoorlichter Anneke Wensing, 06 2700 0063, [email protected]

Achtergrondinformatie over de risico’s van diepzeemijnbouw.

Lees hier onze petitie tegen diepzeemijnbouw, die inmiddels door meer dan 70.000 mensen is ondertekend.