Kolencentrales blijven afspraken schenden en stoken mogelijk onduurzaam hout

Amsterdam, 20 mei  2019 – Drie kolenbedrijven blijven biomassa bijstoken in hun kolencentrales terwijl er geen garantie is dat het hout dat wordt verbrand in de kolencentrales van RWE, Engie en Uniper uit een duurzaam bos afkomstig is. De bedrijven schenden daarmee de afspraken die ze hebben gemaakt met vier milieuorganisaties waaronder Greenpeace. Ook gingen ze niet in op het ultimatum dat Greenpeace Nederland stelde om een einde te maken aan deze praktijk. De milieuorganisatie spant daarom een kort geding aan tegen de kolenbedrijven om hen zo aan de gemaakte afspraken te houden.

In 2013 werd bij de onderhandelingen van het Energieakkoord een compromis bereikt over het bijstoken van zogenoemde biomassa in kolencentrales. Dit ging gepaard met voorwaarden waaronder duurzaamheidscriteria voor het materiaal dat werd bijgestookt. De energiebedrijven stemden daarmee in, alleen over de controle en naleving van een belangrijk deel van die duurzaamheidscriteria zijn nog geen afspraken gemaakt.

Kolenbedrijven schenden de voorwaarden

Alle drie de energiebedrijven ontvangen subsidie om biomassa van duurzame herkomst bij te stoken in hun kolencentrales. Het gaat in totaal om ongeveer 3,6 miljard euro. Onlangs is bekend geworden dat de kolenbedrijven al geruime tijd biomassa bijstoken in strijd met de voorwaarden. Dat is voor Greenpeace onaanvaardbaar. Er is niet gecontroleerd of deze biomassa aan alle afgesproken duurzaamheidseisen voldoet. Greenpeace vindt dat het geld van de belastingbetaler alleen mag worden uitgegeven als de garantie is gewaarborgd dat het hout daadwerkelijk uit duurzaam beheerd bos komt. “We hebben niet voor niets strenge afspraken gemaakt. Die moeten nagekomen worden, anders kan er kaalslag plaatsvinden en dat is onacceptabel”, zegt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland.

De kolenbedrijven hebben jaren de tijd gehad om met de milieuorganisaties tot afspraken over de controle van alle duurzaamheidseisen te komen. Ze hebben dat proces zelf vertraagd. Nu blijkt dat ze ondertussen begonnen zijn met de bijstook van deze biomassa. Hierdoor ziet Greenpeace Nederland zich genoodzaakt om naar de rechter te stappen.

Milieuorganisaties waren in 2013 al geen voorstander van biomassa, maar gingen schoorvoetend akkoord met een beperkte bijstook daarvan in kolencentrales. “Omdat het onderdeel was van het Energieakkoord wat zou leiden tot een doorbraak van windenergie in de Noordzee”, aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland. “Cruciale voorwaarde was wel dat de biomassa uit duurzaam beheerde bossen moest komen en daar houden we deze bedrijven aan.”

Ter informatie:

Het kort geding wordt behandeld door de Rechtbank in Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bram Karst

persvoorlichter Greenpeace Nederland

06-2129 6895

[email protected]