Onder de Noordzee dreigt een megalomaan, duur en risicovol project in gang gezet te worden. Onder het mom van klimaatbeleid en op kosten van de burger wil het kabinet toestaan dat de zware industrie er CO2 opslaat in de bodem. Een schijnoplossing: de omslag naar een groene economie vraagt om echte maatregelen, geen verdwijntrucs.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Infographic CO2-opslag

 

Daarom is een goed Klimaatakkoord zo belangrijk. We kunnen er nu nog voor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen. Volgens plannen van kabinet en industrie wordt er straks 10 megaton CO2 afgevangen uit de schoorstenen van fabrieken. De zware industrie wil de helft (7 megaton) van alle CO2-uitstoot die zij moeten besparen onder de grond stoppen. De elektriciteitssector wil daarnaast nog eens ruim 3 megaton CO2 opslaan.

De burger betaalt terwijl de industrie profiteert

CO2-opslag wordt ook wel CCS genoemd, Carbon Capture and Storage. Het betekent in de praktijk dat industrieën CO2 uit de schoorsteen afvangen en die naar de rand van hun erf brengen. Daarna mag de overheid ervoor zorgen. Die legt de infrastructuur aan en brengt de CO2 naar de Noordzeebodem. Bij de kostenplaatjes van CO2-opslag wordt de aanleg van de benodigde infrastructuur nu niet meegerekend. Dat gaat algauw om 1,2 miljard euro, die dus door de samenleving wordt opgehoest. Zo krijgt de industrie subsidie om fossiele brandstoffen te blijven inzetten, en het bijbehorende CO2-afval te lossen. En dat terwijl schone alternatieven, die CO2 aan de bron besparen, op korte termijn al goedkoper zijn.

Daar komt bovenop, dat de overheid er over tientallen jaren nog steeds verantwoordelijk voor is dat de opgeslagen CO2 veilig onder de Noordzee blijft zitten. De risico’s en verantwoordelijkheden voor wat er in de toekomst gebeurt als deze onbewezen techniek mogelijk niet vlekkeloos blijkt te werken, worden volledig op de overheid afgewenteld.  En daarmee op de burger en toekomstige generaties.

Nederland vuilnisbelt van Europa

Nergens ter wereld wordt CO2-opslag op de schaal toegepast die in Nederland wordt voorgesteld. De vier projecten die wereldwijd bestaan gaan niet verder dan 1 megaton. En nergens gaat het om opslag in lege gasvelden. De schaalgrootte en locatie van de Nederlandse plannen brengen nog onbekende risico’s met zich mee. Toch worden er al concrete plannen gemaakt om ook het CO2-afval uit België bij ons te dumpen, en ook Duitsland heeft interesse haar CO2-afval hier te lozen. Via pijpleidingen onder onze huizen door. Nederland dreigt zo de vuilnisbelt van Europa te worden.

Porthos is niet de oplossing

Terwijl de onderhandelingen voor een goed klimaatakkoord nog bezig zijn, en de vraag of CO2-opslag überhaupt onderdeel moet zijn van verstandig klimaatbeleid nog niet beantwoord is, wil de overheid al aan de slag met een groot project met de naam Porthos. Hierin willen Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland en de Gasunie het koolstofafval van in ieder geval de raffinaderijen van Shell, BP en ExxonMobil in gasvelden stoppen. En daar blijft het niet bij, ook Tata Steel wil in IJmuiden CO2-opslag realiseren.

We moeten voorkomen dat CO2-opslag euro’s opslurpt die beter voor echte klimaatactie en de omslag naar een groene economie kunnen worden ingezet. Want als de opslagplannen doorgaan, dreigt de volledige subsidiepot van 550 miljoen euro voor vergroening van de industrie, door CO2 opslag opgeslokt te worden.

Groene waterstof serieuze optie

Onze CO2-uitstoot moet naar nul, willen we het klimaat redden. Dus in plaats van veel geld te steken in een tijdelijke schijnoplossing, moet de overheid ervoor zorgen dat we investeren in echt duurzame en rendabele maatregelen. Zoals efficiëntere productietechnieken, groene waterstof en industriële warmtepompen. Door de technologieën van de toekomst te ontwikkelen kan Nederland koploper worden in de wereld, een schone omgeving creëren en groene banen garanderen. Alleen dan maken we kans de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden.

Faiza Oulahsen
Greenpeace

Bekijk hier de hele infographic over CO2-opslag [pdf]

 

Bescherm samen met ons de planeet

Doneer aan Greenpeace! Wij zijn 100% afhankelijk van particuliere donaties zoals die van jou, want wij nemen geen geld aan van overheden en bedrijven. 

Doe mee