Greenpeace en Natuur & Milieu tekenen opnieuw bezwaar aan tegen de natuurvergunning van RWE/Essent voor de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. De milieuorganisaties vinden de onderbouwing van de vergunning van Essent volstrekt onvoldoende. “Essent kan niet garanderen dat de kolencentrale geen schadelijk effect heeft op de beschermde natuur in en rond de Waddenzee”, menen de milieuorganisaties. In dat geval mag de centrale niet in gebruik genomen worden.

De provincie Groningen maakte gisteren bekend dat Essent opnieuw een aanvraag voor een natuurvergunning heeft ingediend, nadat de Raad van State deze in augustus 2011 vernietigde na bezwaren van bewoners en milieuorganisaties. Volgens het hoogste gerechtshof had Essent onvoldoende onderzocht wat de effecten van de kolencentrale zouden zijn op het Werelderfgoed De Waddenzee. Greenpeace en Natuur & Milieu hebben de nieuwe vergunning bestudeerd, en concluderen dat ook deze niet deugt. Zeehonden en bruinvissen lijden juist wél onder de nieuwe centrale. De verwachte schade aan de natuur op de Waddeneilanden is groter dan wettelijk toegestaan. Ook is de maatschappelijke noodzaak van de kolencentrale niet aangetoond.

Ron Wit, hoofd klimaat van Natuur en Milieu: “Een kolencentrale is niet alleen rampzalig voor het klimaat, maar brengt onvermijdelijke schade toe aan de Waddenzee. Als de vergunning in juli ongewijzigd door de provincie wordt vastgesteld, gaan wij opnieuw bezwaar aantekenen en stappen we zonodig naar de rechter.”

Veel vertrouwen dat de provincie Groningen klimaat en natuur in de omgeving van de kolencentrale serieus beschermt, hebben Greenpeace en Natuur & Milieu tot nu toe niet. Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace: “Burgers moeten voor elke dakkapel of de kap van een boom alle vergunningen netjes op orde hebben, maar voor vervuilende bedrijven gelden blijkbaar andere regels. Essent bouwt hardnekkig door aan de kolencentrale, terwijl het bedrijf niet eens beschikt over alle benodigde vergunningen. We hebben de provincie Groningen daarom onlangs in gebreke gesteld.”

Voor meer informatie:

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace, tel. 06 2900 1156;
Ron Wit, hoofd klimaat bij Natuur & Milieu, via persvoorlichting tel. 06 1448 7427.