Milieu- en gezondheidsschade bij biomassacentrale het laagst

Amsterdam, Nederland — Stroomproducenten als Nuon en Essent dreigen de Nederlandse samenleving op te zadelen met torenhoge kosten voor klimaatschade, luchtvervuiling en
gezondheidszorg. De bouw van één nieuwe kolencentrale levert Nederland een
kostenpost op van ten minste 4 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek dat Greenpeace heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Greenpeace wil dat het kabinet de schade laat betalen door de stroomproducenten, die vijf grote kolencentrales in Nederland willen bouwen.

De uitstoot van kolencentrales (waaronder CO2, NOx, SO2 en
fijnstof) leidt tot een reeks van klimaat-, milieu- en
gezondheidsproblemen zoals hart- en longstoornissen en astma. Het
onderzoek van CE Delft laat zien dat de kosten die voortkomen uit
de vervuiling van de kolencentrales nu niet worden betaald door de
vervuiler. Zo ontstaat een ongelijke concurrentie tussen schone en
vervuilende centrales. Als de kosten wél worden doorberekend is
schone energie veel aantrekkelijker.

CE Delft heeft de maatschappelijke kosten voor vijf
verschillende energiecentrales op een rij gezet (1):

– Een kolencentrale met kolenvergassingstechnologie (Nuon
Magnum

kolencentrale) veroorzaakt een kostenpost van jaarlijks 129-134
miljoen euro;

– Een kolencentrale met poederkooltechnologie (RWE, E.ON,
Electrabel en

Essent) veroorzaakt een kostenpost van jaarlijks 121-127 miljoen
euro;

– Kerncentrales brengen vooral hoge kosten met zich mee voor de
opslag

van afval en niet te verzekeren risicokosten van nucleaire
ongevallen (oplopend tot naar

schatting 360 miljoen euro per jaar);

– Schone energie uit biomassa (de meegerekende duurzame optie)
leidt

tot de laagste maatschappelijke kosten (35-36 miljoen euro per
jaar).

Elektriciteit uit steenkool is voor de stroomproducenten op
korte termijn voordelig omdat het de goedkoopste brandstof is. De
schade die eruit voortkomt moet op de stroomproducenten worden
verhaald door middel van een heffing op vervuilende brandstoffen.
CE Delft verwijst hierbij naar de zogenaamde congestieheffing die
in 2003 werd ingevoerd in Londen. Met een dergelijke ‘externe
kosten heffing’ worden duurzame technologieën, zoals
energiebesparing, off shore wind en biomassa, financieel
aantrekkelijker. Het kabinet kan het geld dat nu uitgegeven wordt
voor maatschappelijke kosten aanwenden voor de nieuwe duurzame
energie-stimuleringsregeling (MEP).

“De stroomproducenten denken hun marktpositie met de bouw van
kolencentrales te versterken. Ondertussen betalen burgers de
rekening voor het opruimen van de de vervuiling”, aldus Hans
Altevogt, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: “Dit
onderzoek laat zien dat het kortzichtig is alleen te kijken naar de
directe kosten van brandstoffen. Voor het belang van het klimaat en
onze eigen gezondheid moeten we kiezen voor schone energie.”

Greenpeace komt op voor het klimaat en voert daarom de komende
tijd campagne tegen de bouw van vijf nieuwe kolencentrales in
Nederland. Veel mensen maken zich zorgen om klimaatverandering en
willen een stap vooruit naar schone energie. In het regeerakkoord
staat zelfs dat Nederland moet de schoonste energievoorziening van
Europa moet krijgen. Kolencentrales horen daar niet bij. De vijf
kolencentrales van Nuon, E.ON, Essent, Electrabel en RWE zouden
voor 60% méér CO2-uitstoot van de energiesector zorgen. CO2-afvang
en het bijstoken van biomassa zijn slechts beperkt mogelijk bij de
geplande centrales. Greenpeace vraagt het kabinet en de Tweede
Kamer de onverantwoorde plannen van de stroomproducenten tegen te
houden.

(1) Overzicht op basis van 1.000 MW vermogen. Deze kosten
lopen

door over een gemiddelde levensduur van 40 jaar voor een
centrale.

Het CE-onderzoek Nieuwe electriciteitscentrales in Nederland –
de ‘vergeten kosten’ in beeld

Kent een hoofdrapport (116 blz.) en een samenvatting voor
opinie- en beleidsmakers (16 blz.)

Deze zijn allebei met een infographic beschikbaar op
“http://www.greenpeace.nl/”www.greenpeace.nl

Other contacts:

Meer informatie:

Hans Altevogt, campaigner klimaat en energie
06-25031002

André van der Vlugt, Greenpeace persvoorlichting
06-25031015