JP: stop CO2!

Rotterdam, Nederland — Premier Balkenende heeft per direct de kolenimport naar de Rotterdamse haven stilgelegd. Drijvend op een ijsschots blokkeert hij met Greenpeace-actievoerders de kolenhaven van Rotterdam. Kolenschepen kunnen de haven niet meer in. Greenpeace wil met de actie bevorderen dat Balkenende alles op alles zet om bij het klimaatakkoord, dat in december in Kopenhagen gesloten wordt, een eind te maken aan het gebruik van kolen. Het gebruik van kolen voor de energievoorziening is de belangrijkste oorzaak van CO2-uitstoot en daarmee van klimaatschade.

In de monding van de Mississippi-haven drijven zes ijsbergen waardoor de kolenschepen niet kunnen lossen. Actievoerders van Greenpeace en drie premiers Balkenende staan op de schotsen, met op de achtergrond enorme kolenbergen. Op een spandoek staat een aanmoediging voor de minister-president: “JP: stop CO2!”. Met rubberboten en kano’s ondersteunen actievoerders de blokkade.

Kolen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van CO2. “Als we het gebruik van kolen niet zo snel mogelijk stoppen, rijst de temperatuur de pan uit. Ernstige klimaatverandering zal leiden tot water- en voedseltekorten voor honderden miljoenen mensen, overstromingen en droogtes, en massaal uitsterven van planten- en diersoorten,” aldus Rolf Schipper, campagneleider Klimaat & Energie bij Greenpeace. “De echte premier Balkenende kan in Kopenhagen bijdragen aan het voorkomen van een klimaatramp.”

In december beslissen wereldleiders in Kopenhagen over een nieuw klimaatakkoord. Greenpeace voert het hele jaar wereldwijd de ‘You turn the earth’-campagne om ervoor te zorgen dat daar een sterk akkoord uit komt. In een sterk klimaatakkoord verplichten rijke landen zich om 40 procent minder CO2 uit te stoten. Bovendien moeten ze ontwikkelingslanden ondersteunen met 110 miljard euro per jaar, zodat zij de gevolgen van klimaatverandering kunnen tegengaan, hun bossen kunnen beschermen, en schone energie kunnen ontwikkelen.

Op de internetcommunity Hyves[1] hebben al ruim 150.000 Nederlanders een persoonlijke oproep gedaan aan Jan Peter Balkenende. Ook bekende Nederlanders als Ruud de Wild, Ellen ten Damme, Alain Clark, Egbert Jan Weeber en Floortje Dessing steunen Greenpeace in haar campagne.