Energiebedrijven kunnen nu groene stroom beloftes waarmaken

Amsterdam, Nederland — Greenpeace is zeer te spreken over het nieuwe kabinetsbeleid voor de vergunningverlening van windmolenparken op zee. De ministeries van Economische Zaken, Verkeer & Waterstaat, VROM en LNV willen per dit najaar vergunningsaanvragen voor windmolenparken op zee gaan verlenen. De vergunningsaanvragen van Greenpeace, Shell & Nuon, E-connection en Ecofys, die al ruim twee jaar lagen op de plank lagen, kunnen dankzij deze nieuwe daadkracht eindelijk uitmonden in groene windenergie.

Choose Positive Energy – Kies voor windenergie! ©Greenpeace

Greenpeace is zeer te spreken over het nieuwe kabinetsbeleid
voor de vergunningverlening van windmolenparken op zee. De
ministeries van Economische Zaken, Verkeer & Waterstaat, VROM
en LNV willen per dit najaar vergunningsaanvragen voor
windmolenparken op zee gaan verlenen. De vergunningsaanvragen van
Greenpeace, Shell & Nuon, E-connection en Ecofys, die al ruim
twee jaar lagen op de plank lagen, kunnen dankzij deze nieuwe
daadkracht eindelijk uitmonden in groene windenergie.

Al jarenlang willen diverse marktpartijen windmolenparken op zee
bouwen, maar de overheid hield alle ontwikkelingen tegen. Uit
frustratie met deze trage gang van zaken zette Greenpeace in de
zomer van 2001 zelf een windmolen op de Noordzee. Tegelijkertijd
vroeg de milieuorganisatie een vergunning aan voor het bouwen van
een windpark op zee. Hiermee wilde Greenpeace aantonen dat de
overheid vergunningsaanvragen voor windparken op zee onnodig
vertraagde, terwijl vergunningen voor het boren naar olie of gas
wel binnen een maand worden verleend.

Met het nieuwe beleid krijgt offshore wind eindelijk een
volwaardige plek binnen de energiesector. In tegenstelling tot
voorheen kan nu, op enkele voor de hand liggende plaatsen na [1],
voor de hele Exclusieve Economische Zone (EEZ) van het Nederlandse
deel van de Noordzee een vergunning voor een windmolenpark worden
aangevraagd. Nu moet alleen nog blijken of de mooie woorden ook
bewaarheid worden. De uitgezette hoofdlijnen staan of vallen met de
uitwerking van bijvoorbeeld de uitsluitingsgronden en de laatste
financiële en infrastructurele hobbels.

Op 1 juli plaatste Greenpeace een windmeter op de Noordzee om te
laten zien hoeveel windenergie het kabinet Balkenende laat
verwaaien. Deze gegevens worden direct doorgeseind naar een teller
op www.greenpeace.nl/windopzee. Op deze site is live te zien
hoeveel huishoudens van groene stroom voorzien kunnen worden, als
op die plek 1000 windmolens zouden staan.

Nu het kabinet de procedurele kant van windparken op zee heeft
geregeld, ligt de bal bij de energiebedrijven. Totnogtoe leveren
windmolens slechts 0,8% van het totale Nederlandse
elektriciteitsverbruik. Om gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen, wil Greenpeace dat er tijdens de komende kabinetsperiode
zeker 10% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte door windmolens
op zee wordt opgewekt. De klanten van de energiebedrijven hebben de
overstap naar groene stroom massaal gezet, nu moeten zij ervoor
zorgen dat deze groene stroom ook in de Nederlandse Noordzee wordt
opgewekt.


[1] Het beleid noemt een aantal uitsluitingsgronden zoals
scheepvaartsroutes; de 12 mijlszone; defensiegebieden en gebieden
voor beton- en metselzandwinning.

Notes:

Doe mee! Geef energiebedrijven de wind van voren! Surf naar www.greenpeace.nl/windopzee