Duurzame energie of meer kolencentrales: investeer in de toekomst

Amsterdam, Nederland — Actievoerders van Greenpeace Nederland doen E.On Benelux vandaag een uitdagend aanbod: een onderzoek naar de kansen voor een nieuwe elektriciteitscentrale die biomassa als brandstof gebruikt. Biomassa is een brandstof die niet leidt tot klimaatverandering of kernafval. Greenpeace staat met kruiwagens vol biomassa voor het E.On hoofkantoor in Rotterdam om de verscheidenheid aan biomassa te laten zien. De milieuorganisatie vraagt het op één na grootste Europese elektriciteitsbedrijf vandaag een duidelijke keuze te maken: duurzame energie of meer kolencentrales.

Actievoerders van Greenpeace komen met kruiwagens vol biomassa aan bij het hoofdkantoor van E.On in Rotterdam om de verscheidenheid van deze brandstof te laten zien. ©Greenpeace/Keeris

Actievoerders van Greenpeace Nederland doen E.On Benelux vandaag
een uitdagend aanbod: een onderzoek naar de kansen voor een nieuwe
elektriciteitscentrale die biomassa als brandstof gebruikt.
Biomassa is een brandstof die niet leidt tot klimaatverandering of
kernafval. Greenpeace staat met kruiwagens vol biomassa voor het
E.On hoofkantoor in Rotterdam om de verscheidenheid aan biomassa te
laten zien. De milieuorganisatie vraagt het op één na grootste
Europese elektriciteitsbedrijf vandaag een duidelijke keuze te
maken: duurzame energie of meer kolencentrales.

In komende jaren zal er een nieuwe energiecentrale in Nederland
bij moeten komen om aan de groeiende energiebehoefte te voldoen.
Als deze nieuwe energiecentrale kolen of gas als brandstof heeft
zal de CO2 uitstoot nog 40 jaar lang een bijdrage leveren aan
klimaatverandering. Vooral kolencentrales stoten veel CO2 (het
belangrijkste broeikasgas) uit en daarom heeft Greenpeace op 1 juli
jl. ‘stop CO2’ op de schoorsteen van de E.On kolencentrale op de
Maasvlakte geschilderd. De milieuorganisatie heeft met die actie
consumenten duidelijk gemaakt dat de keuze voor grijze stroom
klimaatverandering kan veroorzaken terwijl een keuze voor groene
stroom goed is voor het milieu en niets extra’s hoeft te kosten.
E.On wil de schoonmaakkosten verhalen op Greenpeace. De
milieuorganisatie daagt directeur de heer Verwer op haar beurt
vandaag uit dit geld te gebruiken voor een studie naar de kansen
voor biomassa.

Bijna drie miljoen huishoudens gebruiken groene stroom, maar de
kolencentrales van Nederland hebben er geen uur minder door
gedraaid. De kolencentrale op de Maasvlakte produceert voor
ongeveer 2 miljoen huishoudens elektriciteit en stoot daarbij
jaarlijks ruim 6 miljoen ton CO2 uit. In Nederland staan in totaal
7 kolencentrales. Energiebedrijven hebben zich de afgelopen jaren
wel een groen imago aangemeten, maar veel te weinig geïnvesteerd in
groen productievermogen zoals schone biomassacentrales,
windmolenparken en zonnepanelen. Greenpeace biedt E.On vandaag de
kans een belangrijke stap te zetten naar een duurzame
energievoorziening.

CO2 veroorzaakt klimaatverandering wat leidt tot overstromingen,
droogtes, voedsel- en drinkwaterproblemen wereldwijd. In Nederland
alleen al wordt de komende decennia tientallen miljarden Euro
gestoken in dijkverhogingen om het water buiten houden. Daarnaast
is in ons land al een gebied aangewezen zo groot als de provincie
Utrecht dat moet kunnen onderlopen in geval van hoog water.

In Bangladesh is geen geld om de dijken te verhogen en zal de
voorspelde halve meter zeespiegelstijging door klimaatverandering
leiden tot 17 miljoen vluchtelingen. De Wereld Gezondheids
Organisatie heeft becijferd dat in 2002 door de stijgende
temperaturen er 150.000 extra doden zijn gevallen door malaria en
vergelijkbare ziektes. Het Rode Kruis constateert dat in de
afgelopen decennia het aantal klimaatgerelateerde rampen zoals
ersntige droogtes en overstromingen is verdubbeld terwijl het
aantal andere ‘natuurrampen’ (bijvoorbeeld aardbevingen) gelijk is
gebleven.

Greenpeace vindt het noodzakelijk dat de omschakeling naar
duurzame energie nu direct wordt ingezet.