Milieuregels gelden ook voor eigenaar van kernreactor Petten

Amsterdam, Nederland — Greenpeace vindt dat de overheid ernstig tekortschiet in het handhaven van de milieuregels rondom de kernreactor in Petten. Minister van Justitie Donner heeft aangegeven geen juridische stappen te ondernemen tegen de eigenaar van de kernreactor in Petten ondanks ernstige milieuovertredingen. Daarom is Greenpeace Nederland zelf naar het Gerechtshof in Amsterdam gestapt. De eigenaar van de Pettense kernreactor mag de milieuregels niet aan zijn laars lappen en draagt volledige verantwoordelijkheid voor naleving van de Nederlandse milieuwet.

Rianne – Greenpeace nucleair expert. ©GP/Reynaers

Greenpeace vindt dat de overheid ernstig tekortschiet in het
handhaven van de milieuregels rondom de kernreactor in Petten.
Minister van Justitie Donner heeft aangegeven geen juridische
stappen te ondernemen tegen de eigenaar van de kernreactor in
Petten ondanks ernstige milieuovertredingen. Daarom is Greenpeace
Nederland zelf naar het Gerechtshof in Amsterdam gestapt. De
eigenaar van de Pettense kernreactor mag de milieuregels niet aan
zijn laars lappen en draagt volledige verantwoordelijkheid voor
naleving van de Nederlandse milieuwet.

Al jaren worden vraagtekens geplaatst bij de veiligheidscultuur
rond de kernreactor in Petten. De Kernfysische Dienst (KFD),
toezichthouder op nucleaire zaken in Nederland, en een
onafhankelijke commissie van het internationaal atoomagentschap
(IAEA) concluderen al in 2002 dat de veiligheid bij de bedrijven
rond de reactor niet altijd op de eerste plaats komt. Bij een
onverwachte politie-inval in september 2003 blijkt dat alle vier
bedrijven die op het terrein van de reactor werken de milieuregels
ernstig overtreden. Tijdens die controle constateert de politie op
het terrein in Petten een fors aantal schendingen van de milieuwet,
zoals gasflessen in wegroestende opslagkasten, ontbrekende
brandblussers en opslag van gevaarlijk materiaal in
zeecontainers.

Hoewel het Openbaar Ministerie van plan was alle vier de
verantwoordelijke bedrijven voor de geconstateerde overtredingen te
vervolgen, lijkt één van de bedrijven nu vrijuit te gaan. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, na een briefwisseling met
de Europese Commissie, het OM erop gewezen dat het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, het bedrijf van de
Euratom, niet voor het Nederlandse strafrecht kan worden vervolgd.
De dagvaarding tegen Euratom is op het laatste moment ingetrokken,
omdat de organisatie immuun zou zijn voor strafrechtelijke
vervolging in Nederland.

Euratom is als eigenaar van de Pettense kernreactor echter
medeverantwoordelijk voor de milieumisstanden op haar terrein.
Juist bij de bedrijfsvoering van een kernreactor en omgang met
radioactief materiaal is de naleving van milieuregels cruciaal. Ook
Euratom moet zich aan de Nederlandse milieuregels houden, en
wanneer dat niet gebeurt moet ook Euratom daarvoor worden
gestraft.

Greenpeace vindt het onaanvaardbaar dat overtredingen van de
milieuwet kunnen worden afgekocht met een beetje goede wil en de
belofte het leven te beteren. Juist bij een kernreactor horen
veiligheids- en milieuregels heilig te zijn voor werknemers en het
management. “Staatssecretaris Van Geel van Milieu en minister
Donner van Justitie zien verbetering en welwillendheid, maar keer
op keer blijkt het tegendeel,” stelt Rianne Teule, campagneleider
kernenergie van Greenpeace. “Structurele verbetering is alleen
mogelijk door alle bedrijven direct verantwoordelijk te stellen
voor milieuovertredingen.”