“Help ons klimaat niet naar de kolen”

Utrecht, Nederland — Tien actievoerders van Greenpeace draaien vanmorgen in de Utrechtse Domtoren de wijzers van de klok op vijf voor twaalf. Klimmers ontrollen vanaf de toren een spandoek met de slogan ‘Help ons klimaat niet naar de kolen’. Greenpeace wil met deze actie duidelijk maken dat energiebedrijven lak hebben aan alle zorgen om klimaatverandering. Ze staan op het punt vijf nieuwe kolencentrales te bouwen die een enorme, klimaatgevaarlijke CO2-uitstoot opleveren. Greenpeace vindt dat onaanvaarbaar. Vandaag wordt een website gelanceerd waarop iedereen de campagne tegen de kolencentrales en vóór schone energie kan ondersteunen: www.stopnieuwekolencentrales.nl

“Het is vijf voor twaalf voor het klimaat. We moeten
overschakelen op schone energie, kolencentrales kunnen echt niet
meer”, zegt Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie van
Greenpeace Nederland. Voor energiebedrijven is het belangrijkste
argument voor de bouw van kolencentrales dat steenkool goedkoop is
en decennialang voorradig blijft, een kortzichtige reden. De
ernstige klimaatverandering en vervuiling die het gevolg is, zadelt
de maatschappij op met ongekend hoge kosten. De CO2-uitstoot van de
geplande centrales is zo groot dat de verplichtingen voor beperking
van CO2-uitstoot van de Europese Unie en het kabinet onhaalbaar
worden.

Steenkool heeft sinds 2003 de plek van wereldwijd meest
klimaatverstorende brandstof overgenomen van olie. Dit komt door de
massale bouw van kolencentrales. In Nederland zou het gaan om maar
liefst vijf kolencentrales, genoeg voor dezelfde CO2-uitstoot als
ruim het hele Nederlandse wagenpark. Dit terwijl alle technologie
om schone energie op te wekken al voorhanden is. “De kolenplannen
bewijzen dat de energiebedrijven maling hebben aan het milieu. In
hun reclames laten ze steeds windmolens zien; in werkelijkheid zijn
ze bezig met investeringen die desastreus zijn voor het klimaat.
Het kabinet moet ingrijpen en nieuwe kolencentrales onmogelijk
maken”, zegt Hans Altevogt.

Energiebedrijf Essent kondigde recent als vijfde aan een
kolencentrale te willen bouwen, in Geertruidenberg. Nuon en RWE
willen een kolencentrale bouwen in de Eemshaven in Groningen. E.ON
en Electrabel kozen de Maasvlakte in Rotterdam.

De energiebedrijven zijn inmiddels vergunningsprocedures voor de
kolencentrales gestart. Alle bedrijven vragen vergunningen aan voor
het 100% verstoken van steenkool, zonder CO2-afvang en zonder
bijstook van biomassa. De technologie voor het grootschalig
afvangen en ondergronds dumpen van CO2 is nog niet beschikbaar.
Mocht die techniek ooit gerealiseerd worden dan kan slechts een
deel van de CO2 ondergronds gedumpt worden, tegen hoge kosten.
Greenpeace zal juridisch alles in het werk stellen om deze
vergunningen tegen te houden.

Op de website www.stopnieuwekolencentrales.nl kan iedereen de
campagne ondersteunen en informatie krijgen over
klimaatverandering, de vijf kolencentrales en de schone
alternatieven.