Greenpeace: geheime opwerkingscontracten kerncentrale Borssele eindelijk openbaar

Nederland — Greenpeace heeft vandaag in Frankrijk een rechtzaak gewonnen over de geheime contracten die kerncentrale Borssele heeft met de opwerkingsfabriek in Frankrijk. De rechtbank in Cherbourg oordeelde dat de opwerkingsfabriek Cogema en de eigenaar van Borssele, EPZ, de opwerkingscontracten en het transportschema aan Greenpeace ter beschikking moeten stellen. Deze informatie was tot nu toe geheim. Uit de contracten en het schema kan blijken of het Nederlandse kernafval, waaronder verrijkt uranium en plutonium, illegaal op Franse bodem verblijft.

Greenpeace biedt Tweede Kamerleden een petitie én een tastbaar bewijs aan van de radioactieve vervuiling in Frankrijk. Greenpeace vindt dat Nederland, net als bijvoorbeeld Duitsland en België, zich moet houden aan internationale verdragen en de opwerking van Nederlands kernafval in Frankrijk definitief moet stoppen. © Greenpeace/Keeris

“De rechter maakt hiermee een einde aan de schimmige situatie
waarin EPZ geen openheid hoeft te geven over het opwerkingsproces”,
aldus Rianne Teule, campagneleider kernenergie bij Greenpeace.
“Uiteindelijk moet er een einde komen aan de slechte Nederlandse
gewoonte ons kernafvalprobleem naar Frankrijk te exporteren. Deze
uitspraak kan hierin de doorbraak betekenen.” De rechter oordeelde
dat de opwerkingscontracten en het transportschema binnen acht
dagen aan Greenpeace overlegd moeten worden.

Wanneer EPZ en Cogema niet kunnen aantonen dat al het kernafval
na het opwerkingsproces terugkeert naar Nederland, is de kans groot
dat de Franse rechter de opslag van Nederlands kernafval in
Frankrijk zal verbieden. De Franse rechter heeft in een
soortgelijke rechtzaak al verklaard dat kernafval uit Australië
illegaal in Frankrijk opgeslagen ligt. Als de rechter deze
uitspraak doortrekt, moeten transporten van gebruikte kernbrandstof
van Borssele naar Frankrijk worden stopgezet.

Als de kerncentrale haar radioactief afval niet naar Frankrijk
kan uitvoeren, komt kerncentrale Borssele op termijn in de
problemen. De COVRA heeft geen geschikte, voldoende beveiligde plek
om dit afval op te slaan. Bovendien zal Frankrijk mogelijk het
afval dat ontstaan is na opwerking terugsturen naar Nederland. Dit
betekent mogelijk dat er plutonium terugkomt, terwijl Nederland dit
op geen enkele wijze kan opslaan. Hergebruik van het plutonium is
alleen een theoretische mogelijkheid: er is een enorm overschot en
het heeft een negatieve handelswaarde. Op dit moment keert alleen
een deel van het afval, het verglaasde hoogradioactief afval, naar
Nederland terug.

Parallel aan de Franse procedure heeft Greenpeace ook in
Nederland bezwaar aangetekend tegen de transportvergunning voor
uitvoer van het Nederlandse kernafval naar Frankrijk. Eind maart
wordt hierover een uitspraak verwacht.

Greenpeace voert al jaren campagne tegen het opwerken van
kernafval. De kernenergiewet wordt op dit moment op verzoek van de
Tweede Kamer aangepast om meer grip te krijgen op de vervuilende
praktijken van opwerking. De informatie die EPZ en Cogema nu vrij
moeten geven kan ervoor zorgen dat de overheid meer in handen heeft
om de Nederlandse betrokkenheid bij de opwerking te stoppen.