Amsterdam, Nederland — Greenpeace vraagt in een brief aan CEO Jeroen van der Veer om terugtrekking van Shell bij de olie- en gaswinning in de omgeving van het Russische eiland Sachalin. Shell is partner van de Sachalin Energy Company en aldus betrokken bij de oliewinning. Volgens Greenpeace zijn Sachalin en de omliggende wateren een ecologisch uiterst gevoelig gebied. Het is de leefomgeving van de laatste kolonie westelijke grijze walvissen.

De Internationale Walvisconferentie (IWC) in Zuid-Korea nam
vorige week unaniem een resolutie aan die de uiterst zwakke stand
van de grijze walvis onderstreept. Volgens onderzoeken leven er
minder dan dertig vruchtbare vrouwtjes-walvissen in dit gebied,
voor wie de wateren rond Sachalin de kraamkamer vormen.

Naast de bedreiging van de walvissen vormt de oliewinning ook
een bedreiging voor andere diersoorten. Zo worden meer dan duizend
rivieren waar Pacific zalm paait doorsneden door een
kilometerslange olie- en gasleiding. De constructie van een
scheepsterminal leidt tot het storten van twee miljoen kubieke
meter grond in de baai van Aniya, hetgeen een gevaar vormt voor de
paaigronden van sneeuwkrabben, mosselen en garnalen.

Greenpeace wijst in de brief aan Shell verder op het ontbreken
van enige controle of preventie van olielekken. Over een aantal
maanden zal de olie in ijsomstandigheden vervoerd worden, en er is
geen expertise bekend voor het opruimen van gelekte olie bij
temperaturen onder nul.

Volgens Greenpeace is de olie- en gaswinning op en rond het
Russische eiland onmogelijk zonder het milieu aan te tasten en
daarom vraagt de milieuorganisatie aan Shell en andere
oliemaatschappijen zich terug te trekken van Sachalin.