Tokio, Japan – Het zeewier voor de kust van Fukushima is ernstig radioactief besmet. Dat ontdekte Greenpeace bij onderzoek vanaf haar vlaggenschip Rainbow Warrior. De helft van de 22 door Greenpeace onderzochte zeewiersamples bevat meer dan 10.000 Bq/kg aan radioactiviteit. De officiële veiligheidsnorm is 2000 Bq/kg voor Jodium-131 en 500 Bq/kg voor Caesium-137.

“De radioactiviteit in zeewier is zorgelijk”, stelt de Nederlandse Ike Teuling, als stralingsdeskundige voor Greenpeace leider van dit onderzoek. “Zeewier is een belangrijk onderdeel van het Japanse dieet. Komende week start het zeewierseizoen. Wanneer lokale vissers zeewier oogsten voor consumptie, lopen ze groot risico om besmet voedsel te verzamelen.”

De meetresultaten van Greenpeace tonen aan dat het vrijgekomen radioactieve materiaal zich ophoopt in bepaalde soorten zeewier. De Japanse overheid doet vooralsnog te weinig om de gevolgen van de nucleaire crisis op het mariene ecosysteem en de voedselketen te monitoren. Onderzoek van TEPCO, de eigenaar van de zwaar beschadigde kernreactor Fukushima, toont aan dat ook de zeebodem ernstig radioactief vervuild is met onder andere het 300 jaar radioactieve cesium-137.

“Dit is een tragedie voor de kustgemeenschappen. De zee levert hen voedsel en werkgelegenheid. De radioactieve besmetting van het zeeleven zal nog decennia hun leven beïnvloeden,” aldus Teuling. “De Japanse overheid moet zo snel mogelijk de radioactieve besmetting van van het zeeleven gaan onderzoeken en tot die tijd het oogstseizoen voor zeewier opschorten.”

Greenpeace komt komende week met meer gedetailleerde analyses van de radioactieve besmetting van het zeeleven. De afgelopen weken verzamelde het onderzoeksteam vis, schaaldieren, zeewater en zeewier aan de Japanse kust en op zee. De Japanse overheid stond de Rainbow Warrior niet toe binnen de territoriale wateren te komen voor onderzoek, maar lokale vissers doneerden vis, schaaldieren en zeewier van voor de kust van Fukushima aan Greenpeace.

Meer informatie:

Marjolein Buijssen, persvoorlichter, 06 250 310 15