50.000 Nederlanders steunen PvdA in onderhandelingen

Amsterdam, Nederland — Greenpeace geeft 50.000 handtekeningen mee aan PvdA-onderhandelaar Wouter Bos voor de informatiebesprekingen. Deze handtekeningen zijn een reactie op de beslissing van het vorige kabinet om kerncentrale Borssele na 2003 open te houden. Ruim vijftigduizend mensen roepen daarmee minister-president Balkende op om dit besluit te herzien. Zij willen ook de PvdA houden aan haar verkiezingsbelofte om Borssele eind 2003 te sluiten en dringen er bij Wouter Bos op aan de stem van de Nederlandse bevolking mee te nemen in de onderhandelingen. Vanavond staat de sluiting van kerncentrale Borssele op de agenda van de informatiebesprekingen.

Greenpeace geeft 50.000 handtekeningen mee aan PvdA-onderhandelaar Wouter Bos voor de informatiebesprekingen. Deze handtekeningen zijn een reactie op de beslissing van het vorige kabinet om kerncentrale Borssele na 2003 open te houden. Ruim vijftigduizend mensen roepen daarmee minister-president Balkende op om dit besluit te herzien. Zij willen ook de PvdA houden aan haar verkiezingsbelofte om Borssele eind 2003 te sluiten en dringen er bij Wouter Bos op aan de stem van de Nederlandse bevolking mee te nemen in de onderhandelingen. Vanavond staat de sluiting van kerncentrale Borssele op de agenda van de informatiebesprekingen.

De PvdA zegt in haar verkiezingsprogramma Borssele eind 2003 te willen sluiten, zoals in 1994 door de Tweede Kamer is besloten. Het CDA stelt tegen kernenergie te zijn omdat er geen oplossing is voor het radioactieve afval, maar kiest wel voor het langer openhouden van kerncentrale Borssele. Tegelijkertijd wil het CDA toekomstige generaties niet opzadelen met onze milieulasten.

Het openhouden van Borssele zou betekenen dat Nederland doorgaat met het produceren van radioactief afval dat nog honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft. Er is nog geen lange termijn oplossing
voor opslag van het Nederlandse kernafval, dus vele generaties na ons blijven ermee zitten.

Daarnaast wil het demissionaire kabinet toestaan dat de kerncentrale haar afval blijft opwerken in Frankrijk. Nederland schendt hiermee internationale verdragen, die ons land verplichten al het mogelijke te doen om radioactieve vervuiling van de zee te voorkomen en terug te dringen. Opwerkingsfabrieken zijn de grootste bronnen van radioactieve lozingen in de zeeën. Partijen bij het OSPAR-verdrag¹, waaronder Nederland, hebben besloten te stoppen met opwerking en te kiezen voor directe opslag van kernafval.

Het nieuwe kabinet moet meer investeren in duurzame energiebronnen, zoals wind en zon. Uitbreiding van bijvoorbeeld de windmolenindustrie in Nederland kan het banenverlies door sluiting van de kerncentrale ruimschoots compenseren.

Ruim 50.000 burgers tekenden in de Choose Positive Energy – Reject Negative Energy campagne van Greenpeace voor sluiting van Borssele en investering in duurzame energiebronnen. Met hen roept Greenpeace Balkenende en Bos op om vast te houden aan eerdere besluiten en kerncentrale Borssele eind 2003 te sluiten.