Greenpeace start duurzaam energie project: de Positive Energy Store

Johannesburg/Amsterdam, Nederland — Vandaag nam Pronk in Johannesburg de Positive Energy Store van Greenpeace in gebruik door een vrijwilliger te knippen en scheren met duurzame energie. Pronk zei tijdens de knipbeurt in het kapperswinkeltje van de Positive Energy Store: “Dit zijn de initiatieven die we nodig hebben om tot duurzame ontwikkeling te komen.” Bovendien ondertekende hij op een door zonne-energie werkende computer de petitie van Greenpeace waarin de milieuorganisatie de politici oproept om de twee miljard mensen die verstoken zijn van elektriciteit te voorzien van duurzame energie. Pronk ondersteunt hiermee de campagne van Greenpeace om de geldstromen die nu naar vervuilende fossiele kolen- en kerncentrales gaan om te buigen naar duurzame energie projecten.

Vandaag nam Pronk in Johannesburg de Positive Energy Store van Greenpeace in gebruik door een vrijwilliger te knippen en scheren met duurzame energie. Pronk zei tijdens de knipbeurt in het kapperswinkeltje van de Positive Energy Store: “Dit zijn de initiatieven die we nodig hebben om tot duurzame ontwikkeling te komen.” Bovendien ondertekende hij op een door zonne-energie werkende computer de petitie van Greenpeace waarin de milieuorganisatie de politici oproept om de twee miljard mensen die verstoken zijn van elektriciteit te voorzien van duurzame energie. Pronk ondersteunt hiermee de campagne van Greenpeace om de geldstromen die nu naar vervuilende fossiele kolen- en kerncentrales gaan om te buigen naar duurzame energie projecten.

De Positive Energy Store is een klein winkelcentrum dat volledig draait op duurzame energie. Daarmee zorgt het voor ontwikkeling in niet-geëlektrificeerde gebieden, zonder vervuiling te veroorzaken. De Positive Energy Store is dus een voorbeeld van werkelijk duurzame ontwikkeling. De elektriciteit wordt met de zon en waar mogelijk met wind en kleinschalige waterkracht opgewekt. Deze duurzame elektriciteit wordt door verschillende winkeltjes gebruikt zoals een kapper, een vruchtensap winkeltje, een telefoonunit en een computer/internet-winkel. Ook kan een winkeltje bijvoorbeeld zonnepanelen of accu’s opgeladen met zonne-energie verhuren.

Greenpeace heeft de investeringskosten voor haar rekening genomen; de lokale ondernemers zullen deze initiële kosten terugverdienen. De nu in gebruik genomen Positive Energy Store wordt de komende zes maanden getest en geoptimaliseerd in Kwazulu Natal, een provincie in Zuid-Afrika. De ondernemers van de Positive Energy Store zijn bewoners van Kwazulu Natal en worden opgeleid door medewerkers van een Zuid-Afrikaans bedrijf gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling Met de opgedane ervaring kan het concept van de ‘Positive Energy Store’ wereldwijd gebruikt worden voor lokale ontwikkeling met duurzame energie.

Twee miljard mensen, één op de drie mensen op deze planeet, zijn verstoken van toegang tot energiebronnen. De hoge aanloopkosten voor de installaties die energie kunnen opwekken, verhinderen de ontwikkeling van deze niet- eëlektrificeerde gebieden. Uit onderzoek gedaan in opdracht van Greenpeace blijkt dat in deze gebieden duurzame energie niet alleen één van de milieuvriendelijkste maar ook de goedkoopste manier van energie-opwekking is.

Greenpeace roept de wereldleiders in Johannesburg op bindende afspraken te maken over de ontwikkeling van duurzame energie. De twee miljard mensen die op dit moment niet beschikken over elektriciteit zijn het meest geholpen met duurzame energie. Projecten zoals de Positive Energy Store moeten de steun van de overheden krijgen die het verdient. Daarnaast moet er een wereldwijde verplichting komen zodat in 2010 alle landen minimaal 10% van hun energievoorziening duurzaam opwekken. De wereldleiders moeten in Johannesburg zorgen dat duurzame ontwikkeling geen loze leuze blijft maar realiteit wordt.