Nederland — Eemshaven, 9 december 2010 – Na een tweede ijskoude nacht verlaten de laatste actievoerders van Greenpeace de bouwplaats van Essent. Greenpeace protesteert er tegen de bouw van een vervuilende kolencentrale. De actievoerders hebben sneeuw en vorst doorstaan, maar zijn door sterk aanwakkerende wind genoodzaakt uit de hijskranen te komen. Greenpeace blijft de druk richting Essent opvoeren tot de kolenplannen van tafel zijn.

“We zijn trots op onze klimmers. De massale steun, zowel bij de
bouwplaats als op internet, laat zien dat heel Nederland deze
vervuilende kolencentrales meer dan beu is. Extra kolencentrales
zijn overbodig. Er zijn bovendien voldoende schone alternatieven
voorhanden”, aldus Agnes de Rooij, campagneleider klimaat en
energie.

Essent bouwt de grootste en meest vervuilende kolencentrale van
Nederland. Ook Nuon wil een kolencentrale bouwen in de Eemshaven.
Al ruim 50.000 mensen riepen Essent en Nuon op om af te zien van de
bouw. Via www.stopofikzegop.nl gaven zij aan over te stappen naar
een groenere energieleverancier als de kolenplannen doorgaan.

De Rooij: “Het is absurd dat Essent en Nuon hun plannen voor
deze achterhaalde techniek nog steeds doorzetten. Het protest van
klanten en omwonenden zal alleen maar groeien, zolang de plannen
niet van tafel gaan.” Greenpeace blijft actievoeren tot de
bedrijven werkelijk kiezen voor schone energie.

Other contacts:

Meer informatie en beeldmateriaal:
Marjolein Buijssen, persvoorlichter Greenpeace, 06 25031015
Agnes de Rooij, campagneleider klimaat en energie, 06 52062976