Nieuw KEMA-onderzoek toont enorme potentie schone biomassacentrales

Amsterdam, Nederland — Greenpeace presenteert vandaag een KEMA-onderzoek naar een
revolutionaire elektriciteitscentrale op schone biomassa. De 1000 megawatt centrale kan een kwart van alle Nederlandse huishoudens van groene stroom voorzien. KEMA heeft berekend dat wereldwijd honderden van deze groene centrales mogelijk zijn. Het kabinet heeft een gouden kans om met hernieuwing van de onlangs stopgezette subsidie een grote biomassacentrale in Nederland ook economisch aantrekkelijk te maken, stelt Greenpeace. “Duurzame energie uit wind, zon en biomassa is de oplossing voor het klimaatprobleem. Nederland is zelf bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering en moet het voortouw nemen.”

Actievoerders van Greenpeace komen met kruiwagens vol biomassa aan bij het hoofdkantoor van E.On in Rotterdam om de verscheidenheid van deze brandstof te laten zien. ©Greenpeace/Keeris

De Tweede Kamer vergadert donderdag over het weinig ambitieuze
energierapport van Economische Zaken. Greenpeace roept het kabinet
op om serieus werk te maken van gevaarlijke klimaatverandering.
“Zonder subsidie voor groene alternatieven worden er nu nieuwe gas-
en kolencentrales gebouwd en zal Nederland nooit zijn bijdrage
leveren om klimaatverandering te voorkomen,” aldus Joris Thijssen,
campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. Het
investeringsklimaat voor duurzame energie in Nederland wordt steeds
slechter. Dat het kabinet vorige week eenmalig een paar honderd
miljoen euro beschikbaar stelde, verandert daar niets aan, aldus
Greenpeace.

De potentie van biomassa is enorm. KEMA heeft berekend dat de
hele wereld in theorie ruimschoots kan worden voorzien van
elektriciteit uit schone biomassa. Honderden groene biomassa
centrales kunnen volledig branden op reststromen uit onder meer de
bos- en landbouw. Nederland kan vooroplopen in deze innovatieve
techniek en zijn afhankelijkheid van energie uit het buitenland
verkleinen.

In het KEMA-rapport is gewerkt met de duurzaamheidscriteria die
Greenpeace stelt aan biomassa. Biomassa veroorzaakt milieuschade
als de productie en toelevering daarvan niet duurzaam is. Palmolie
bijvoorbeeld, waarvoor regenwouden in Indonesië worden gekapt, komt
niet in aanmerking, kippenmest evenmin. Het ontwikkelen van een
keten van productie en aanvoer van duurzame, schone biomassa heeft
de hoogste prioriteit. Net als de eerste investeringen in groene
biomassacentrales. “Wachten kan niet,” vindt Joris Thijssen:. “het
klimaat schreewt om groene stroom.”

KEMA-rapport gefinancierd door E.ON Benelux en Greenpeace

Het onderzoek werd uitgevoerd door KEMA en gefinancierd door
Greenpeace en E.ON Benelux, onderdeel van Europa’s op een na
grootste energiebedrijf. E.ON schrijft in het voorwoord de
technische en theoretische mogelijkheden van een
elektriciteitscentrale op schone biomassa te onderschrijven.
Greenpeace daagt E.ON uit om hun zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid waar te maken en de groene centrale verder te
onderzoekende en daarin te gaan investeren in plaats van in nieuwe
gas- en kolencentrales.

Het KEMA-rapport is te bekijken op
http://www.greenpeace.nl/reports/rapport-biomassa-kema

Greenpeace publiceerde eerder rapporten over de potentie van
wind- en zonne-energie. Deze rapporten zijn bij Greenpeace
opvraagbaar.