Greenpeace: E.ON vertelt fabeltjes over CO2-afvang, stop nieuwe kolencentrale

Rotterdam, Nederland — Veertien actievoerders van Greenpeace Nederland verhinderen het aanmeren van een partyboot vol gasten bij de kolencentrale van energiebedrijf E.ON op de Maasvlakte. De gasten zijn op weg naar de feestelijke opening van het experiment van E.ON met afvang van CO2. Actievoerders in bootjes, kano’s en reddingsvlotten begeven zich tussen wal en schip en houden spandoeken omhoog met de tekst: ‘E.ON stop kolen’. Volgens Greenpeace verspreidt E.ON de fabel dat door afvang van CO2 hun nieuwe kolencentrale ‘schoon’ kan draaien. Om dat fabeltje te ontkrachten delen actievoerders van Greenpeace de ‘Fabeltjescourant’ uit aan de feestgangers, met harde feiten over CO2-afvang.

“Er is geen reden
voor feest. E.ON bouwt een nieuwe kolencentrale onder het valse voorwendsel dat
ze de CO2 daarvan gaan afvangen”, zegt Meike Baretta, campagneleider klimaat en
energie van Greenpeace Nederland. “Uit door Greenpeace onderschepte e-mails van
E.ON in Engeland blijkt dat het bedrijf zélf niet in CO2-afvang gelooft.” Te
gast op de geblokkeerde partyboot de Tourmalijn zijn onder andere Ruud Lubbers,
Hans Alders van EnergieNed en directeur-generaal Energie en Transport Ioannis
van de Europese Commissie.

De kolencentrale die
energiebedrijf E.ON op de Maasvlakte wil bouwen zal jaarlijks evenveel CO2
uitstoten als 2 miljoen auto’s. Het mini-experiment voor CO2-afvang dat vandaag
door minister Cramer wordt geopend kan in het meest gunstige geval de CO2 van
nog geen 700 auto’s afvangen.

CO2-afvang, transport
en dumping is onzeker, risicovol en duur. E.ON wil alleen grootschalig afvangen
als de overheid honderden miljoenen euro’s meebetaalt. Als de techniek voor het
afvangen over vijftien á twintig jaar klaar is, moeten ook nog een transportnet
en dumpplaatsen gerealiseerd worden. Ook hiervoor zal de belastingbetaler weer
moeten opdraaien. Kolencentrales, en daarmee elektriciteit, zullen veel duurder
worden en alleen al de investeringen zullen honderden miljoenen hoger zijn.
Geld dat dus niet kan worden geïnvesteerd in schone energie.

In het belang van het
klimaat stelt Greenpeace voor te kiezen voor schone technologie voor het
opwekken van energie die wereldwijd al grootschalig worden toegepast.
Investeringen in hoogefficiënte aardgascentrales, warmtekrachtcentrales en
windparken kunnen ons ruimschoots voorzien stroom. Kernenergie en
kolencentrales, óók met CO2-afvang en dumping zijn overbodig. Uit recent
onderzoek van PricewaterhouseCoopers blijkt dat investeren in schone energie
ook economisch aantrekkelijker is dan in een kolencentrale.