Vandaag werden 195 landen het eens over een historisch klimaatakkoord dat ernaar streeft de temperatuur deze eeuw met niet meer dan 1,5 graad Celsius te laten stijgen. Absoluut noodzakelijk om gevaarlijke klimaatverandering een halt toe te roepen en de kwetsbaarste landen te helpen de klimaatcrisis te doorstaan.

“Het nieuwe doel van nul emissies in de tweede helft van deze eeuw betekent dat de wereld voor 2050 afscheid moet nemen van kolen, olie en gas”, stelt Faiza Oulahsen vanuit Parijs.

Helaas gaan de individuele ambities van alle landen samen bij lange na niet ver genoeg om de opwarming van de aarde onder die 1,5 graad te houden. Ook wordt er niet genoeg gedaan voor de landen aan de frontlinie van klimaatverandering. Oulahsen: “Dat is een groot onrecht. De landen die dit probleem hebben veroorzaakt, leggen te weinig op tafel om de mensen te helpen die nu al dagelijks de gevolgen van de klimaatcrisis voelen.”

Toch is dit geen moment om te wanhopen. Wie kijkt naar de realiteit buiten de vergaderzalen van Le Bourget in Parijs, ziet een wereldwijde energierevolutie die niet te stoppen is. De dagen van kolenboeren en oliebaronnen zijn geteld. Schone, hernieuwbare energie voor iedereen in 2050 is niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk.

De belangrijkste uitkomsten:

In het akkoord wordt 1,5 graad Celsius expliciet genoemd als veilige bovengrens om een klimaatcrisis te voorkomen. Dit zal in de toekomst de standaard zijn waartegen de plannen van overheden en bedrijven worden afgemeten;

Echter, de huidige beloofde maatregelen van individuele landen leiden opgeteld tot zeker 3 graden opwarming voor het einde van deze eeuw, een rampscenario voor mens en milieu;

Het is cruciaal dat de klimaatplannen van de lidstaten in lijn worden gebracht met het doel van 1.5 graden opwarming, maar het eerste officiële evaluatiemoment is pas in 2023, en het aanscherpen van die plannen naar het noodzakelijke niveau is niet verplicht;

In het akkoord staat dat het uiteindelijke doel moet zijn dat de uitstoot van broeikasgassen in de tweede helft van deze eeuw in balans moet zijn gebracht met de opname van broeikasgassen. In de klimaatwetenschap betekent dit dat de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen in 2050 naar nul moet;

Voor de arme en meest kwetsbare landen biedt dit akkoord niet voldoende zekerheid. Schade veroorzaakt door klimaatverandering, zoals overstromingen en droogtes, wordt niet gecompenseerd.

In Nederland moet uitstoot snel omlaag
In Europa geven landen als Duitsland en Denemarken het goede voorbeeld. In Nederland gebeurde er tot voor kort weinig. “Gelukkig hebben burgers eerder dit jaar bij de rechter een bindend doel afgedwongen”, aldus Oulahsen. “Nederland moet zijn eigen uitstoot in 2020 met een kwart hebben teruggedrongen. De makkelijkste en goedkoopste manier om dat te bereiken, is het sluiten van alle kolencentrales en het van A tot Z uitvoeren van het Energieakkoord.”

De klimaatbeweging gaat door
Anders dan in 2009, toen velen geloofden dat wereldleiders in Kopenhagen de klimaatcrisis zouden bezweren, waren de verwachtingen in Parijs realistischer. De exponentieel groeiende klimaatbeweging kijkt voorbij Parijs. Er zijn door organisaties als Greenpeace en 350.org al grote acties gepland tegen de uitwassen van de fossiele industrie in onder andere Nederland, Duitsland, Spanje, Nigeria, Indonesië en de VS.