Amsterdam- 2014 – Greenpeace stapt naar de Verenigde Naties met een klacht over de levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele. De vergunning voor 20 jaar extra bedrijfstijd van Borssele is vergeven zonder het opstellen van een Milieu Effect Rapportage (MER). Dat is volgens Greenpeace in strijd met internationale verdragen.

Volgens minister Kamp (Economische Zaken) was het uitvoeren van een MER niet nodig omdat er geen wezenlijke wijzigingen aan de kerncentrale worden aangebracht. Uit een recente uitspraak van de Implementatiecommissie voor het Verdrag van Espoo in een vergelijkbare zaak in Oekraïne blijkt echter dat levensduurverlenging op zich voldoende reden is voor het uitvoeren van een MER. Greenpeace heeft zich daarom tot deze commissie gewend met een klacht over het uitblijven van een MER in het geval van Borssele. ‘In Oekraïne moeten nu MER’s worden uitgevoerd voor elke kerncentrale die levensduurverlenging krijgt. Wij verwachten dat dit voor Borssele niet anders zal zijn,’ aldus Jan Haverkamp van Greenpeace.

Een MER is essentieel om het risico voor mens en milieu van twintig jaar extra Borssele in te kunnen schatten, vindt Greenpeace. ‘Deze kerncentrale is 40 jaar oud en aan het einde van zijn technische levensduur. Zomaar 20 jaar erbij optellen zonder goed uit te zoeken welke gevolgen dat kan hebben is roekeloos en onacceptabel, ‘ stelt Haverkamp.

De milieuorganisatie heeft ook een melding gedaan bij de commissie die toeziet op naleving van het Verdrag van Aarhus. In dit verdrag is vastgelegd dat burgers toegang moeten krijgen tot milieu informatie en er verregaande publieksconsultatie moet plaatsvinden bij milieu aangelegenheden. Het ontbreken van een MER maakt het volgens Greenpeace onmogelijk voor burgers om zich goed te informeren over de milieugevolgen van levensduurverlenging van een kerncentrale als Borssele. Dit bemoeilijkt voor de overheid om bezwaren vanuit de samenleving voldoende in overweging te kunnen nemen in de uiteindelijke beslissing.

In juni komen beide commissies bij elkaar in Geneve en zal besloten worden of de klachten in behandeling worden genomen. Nederland is partij in beide verdragen.

Voor meer informatie

Lees de brief aan commissie Espoo of de brief aan commissie Aarhus.

 

Jan Haverkamp, internationaal kernenergie-expert Greenpeace tel.: +48 534 236 502

Jorien de Lege, campagneleider Klimaat en Energie Greenpeace, tel.: 06-21296919

Alain van der Horst, persvoorlichting Greenpeace Nederland, tel.: 06-25031013