“De fiscale vergroeningsagenda in Nederland is knarsend tot stilstand gekomen”, stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, De Groene Zaak en Duurzame Energie Koepel in reactie op de Prinsjesdagstukken. De ambities die minister Dijsselbloem in maart nog uitsprak ten spijt, slaagt het kabinet er volgens de organisaties niet in met nieuwe vergroeningsvoorstellen te komen. Een gemiste kans, want juist door arbeid goedkoper te maken en tegelijkertijd vervuilende energie en grondstoffen duurder, creëer je werkgelegenheid en boek je milieuwinst. Vergroening van het belastingstelsel zou een prachtig project zijn voor de tweede helft van deze kabinetsperiode.

“Het kabinet ziet belastingen ten onrechte alleen als bron van inkomsten en niet als instrument om vervuilend gedrag te ontmoedigen’, aldus de vijf. Door het fiscale systeem op een slimme manier anders in te richten hoeft de schatkist er niet onder te lijden. Beloon burgers en bedrijven die schone keuzes maken en belast de vervuilers meer. Dit principe kan nog veel breder worden toegepast in het verkeer, de gebouwde omgeving en de industrie. Dat zou een geweldige impuls geven aan schone bedrijvigheid. Nu houdt angst voor problemen op korte termijn veranderingen tegen die goed zijn voor de lange termijn en dat is zonde.

In maart 2014 hield minister Dijsselbloem in Doetinchem een toespraak over de herziening van het belastingstelsel. Hij stelde dat hij het werken meer wilde stimuleren door een lagere belasting op arbeid en dit wilde compenseren via milieuheffingen. “Van dat voornemen is niks terecht gekomen”, stellen de groene organisaties.