Meerderheid Nederlanders bang voor olieramp Noordpool

Amsterdam, 6 april 2015 – Greenpeace-actievoerders zijn vandaag op de Stille Oceaan aan boord geklommen van Shells boorplatform Polar Pioneer. Met deze actie maken zij de hele wereld getuige van iedere stap en misstap die Shell begaat in haar jacht op Noordpoololie.

Op dit moment versleept het oliebedrijf het boorplatform van Azië via Seattle naar Alaska. Vanaf dit platform wil Shell begin juni in het kwetsbare Noordpoolgebied boren. De Greenpeace-activisten belemmeren de navigatie niet, maar blijven zo lang mogelijk op het platform om de wereld te laten zien wat Shell van plan is.

Faiza Oulahsen, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace Nederland, maakt zich zorgen over de boorplannen van Shell. “Niet alleen moet de olie in de grond blijven om klimaatschade in de hand te houden, een olieramp in het Noordpoolgebied is onontkoombaar. Er zijn geen bewezen effectieve methodes om een olielek in dit kwetsbare gebied te stoppen en op te ruimen.”

Obama

President Obama heeft vorige week de boorvergunningen van Shell in de Chukchi Zee bekrachtigd. Hij legt daarmee niet alleen de protesten van burgers, milieuorganisaties en wetenschappers naast zich neer, maar ook de bezwaren van zijn eigen overheidsorganisatie; Bureau of Ocean Energy management (BOEM). De kans op een grote olielekkage raamt het BOEM op 75 procent. Bovendien concludeert een studie in Nature dat 100 procent van de Noordpoololie in de grond moet blijven willen we de opwarming van de aarde onder de kritieke grens van 2 graden Celsius houden.[1]

Nederlanders vallen Shell af

Het wantrouwen van de Nederlandse bevolking ten opzichte van de plannen van Shell neemt snel toe. Recent onderzoek, dat Greenpeace door Motivaction heeft laten uitvoeren [2], wijst uit dat Nederlanders geen heil zien in olieboringen op de Noordpool. Slechts 9 procent van ruim 1000 ondervraagden schaart zich achter de plannen van onder andere Shell. Daarentegen is het merendeel (58 procent) van de Nederlandse bevolking bang voor een olieramp in een gebied dat al geteisterd wordt door klimaatverandering. 41 procent denkt dat er niets van de Noordpool overblijft als er naar olie geboord gaat worden. Dat overheden, in dit geval de Amerikaanse, de boringen toestaan, ziet slechts 9 procent als een teken dat ‘het wel veilig’ zal zijn.

Eerder onderzoek wees uit dat maar liefst driekwart van de wereldbevolking voor bescherming van de Noordpool is [3]. Bijna zeven miljoen mensen wereldwijd steunen de petitie voor bescherming van het Arctisch gebied.

Shell mag dan van oorsprong Nederlands zijn en een dikke vinger in de pap hebben van de Nederlandse politiek; ook in Den Haag zijn de meningen niet onverdeeld positief over dit controversiële onderwerp. Eind 2014 nam een meerderheid in de Tweede Kamer een motie aan tegen olie- en gaswinning in het Noordpoolgebied [4]. Oulahsen: “Shell is een Nederlands bedrijf dat willens en wetens schade toebrengt aan natuur en klimaat om de eigen zakken te vullen.”

Volg de live-stream of teken de petitie SavetheArctic

Persvoorlichting Greenpeace Nederland: Merel van der Ham – 06-25031011

[1] www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
[2] Het onderzoek is online uitgevoerd in de periode op 24 februari 2015 tot en met 1 maart 2015 via het StemPunt-panel van in het panel van Motivaction (StemPunt) en is representatief voor de Nederlandse bevolking.
[3] www.greenpeace.nl/2014/Publicaties/Klimaat–Energie/Grote-meerderheid-wereldbevolking-voor-beschermd-gebied-Noordpool
[4] www.greenpeace.nl/2014/Nieuwsberichten/Klimaat–Energie/Tweede-Kamer-wil-verbod-olieboringen-op-Noordpool