Op 5 september 2023 spraken bewoners van Bonaire en Greenpeace met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering over de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Onnie Emerenciana, Angelo Vrolijk, Jackie Bernabela, Danique Martis, Helen Angela en Kjelld Kroon vroegen, samen met Greenpeace directeur Andy Palmen en de advocaten die hen bijstaan, om een reactie op de sommatiebrief die zij in mei naar de Nederlandse regering stuurden. Met deze juridische brief eisen ze dat de regering meer doet om klimaatverandering tegen te gaan en Bonaire te beschermen tegen de nu al voelbare gevolgen. In het gesprek reageerden staatssecretaris Alexandra van Huffelen, minister Mark Harbers en een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens de regering. Zij onderschrijven de urgentie van het probleem van de klimaatcrisis. 

© Roëlton Thodé / Greenpeace

Extreme hitte & ongelijke behandeling

De eisers van Bonaire trapten het gesprek af en vertelden waarom ze deze klimaatzaak startten. Kunstenaar Jackie vertelt over de hitte die steeds extremer wordt: ‘een airco is geen luxe, maar noodzaak geworden’. De extreme hitte raakt ook boer Onnie: ‘ik merk dat mijn zaden niet meer ontkiemen door de hitte’. Naast de gevolgen van de klimaatcrisis die Bonaire nu al raakt, benadrukken de eisers ook dat het Caribische deel van Nederland wordt ‘achtergelaten en ongelijk behandeld’ als het gaat om klimaat en op andere onderwerpen.

Onderzoek & beschermplan

Namens de regering reageerden staatssecretaris van Huffelen en minister Harbers op de sommatiebrief. Minister Jetten, voor Klimaat, werd naar de Tweede Kamer geroepen en vervangen door de hoogste ambtenaar van het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. De overheid erkende de achterstand en urgentie van het probleem van de klimaatcrisis op Bonaire. Ook gaven de bewindspersonen aan werk te willen maken van klimaatbeleid op Bonaire. 

Zo komt het KNMI dit najaar met klimaatscenario’s voor Caribisch Nederland en wordt een zogenaamde klimaateffectatlas gemaakt voor Bonaire. Deze atlas maakt wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering op een toegankelijke manier inzichtelijk. Verder komt er een klimaattafel naar aanleiding van het advies ‘het is nooit te laat’. En wil de regering dat er een adaptatieplan komt om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. 

Er werd ook ingegaan op wat de regering in Europees Nederland doet om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. Afgelopen periode is er veel gebeurd, maar om dat te versnellen is het wachten op de aankomende verkiezingen en de VN-klimaattop in december, volgens de bewindspersonen. 

Tweede gesprek

Het gesprek laat zien dat de verantwoordelijke leiders in Den Haag aandacht hebben voor de impact van klimaatverandering op Bonaire. En dat er stappen gezet worden, zoals onderzoek naar de gevolgen hiervan, is winst voor mensen op Bonaire en Greenpeace. De bewindspersonen nodigden de eisers uit voor een tweede gesprek. Dat biedt hoop op een deeloplossing, hoewel de eisers uit Bonaire en Greenpeace wel flink wat extra toezeggingen verwachten. Voor een plan om Bonaire te beschermen zijn onder meer duidelijke deadlines, serieuze inspraak en voldoende financiering nodig, volgens de eisers.

Actie is nu nodig

Er is op alle fronten dringend actie nodig om Bonaire in de toekomst leefbaar te houden. Er wordt gesproken over het terugdringen van de uitstoot op Bonaire. Maar de grootste CO2-uitstoot vindt in het Europese deel van Nederland plaats, het is belangrijk dat deze voor 2040 helemaal teruggedrongen is. Op dit deel van de eisen ging de regering tijdens het gesprek nauwelijks in. Dat is teleurstellend, volgens de eisers. 

Inwoners van Bonaire blijven zich, samen met Greenpeace, inzetten voor klimaatrechtvaardigheid voor Bonaire. Samen staan we sterker: steun de klimaatzaak en eis ook rechtvaardigheid! .