Doe mee

Het Amazonegebied herbergt het grootste tropische regenwoud op aarde. Met een oppervlakte van 6,9 miljoen km² verspreid over negen landen – waarvan 60% in Brazilië –  is de Amazone is niet alleen groots in oppervlakte. Het belang van dit regenwoud voor al het leven op onze aarde is gigantisch.

5 dingen die je moet weten over de Amazone

Het Amazonegebied:

  • speelt een sleutelrol in de stabilisering van het klimaat op aarde;
  • is een opslagplaats van tussen de 80 en 120 miljard ton koolstof – dat is dertien keer de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van fossiele brandstoffen en industrie;
  • zorgt voor regenval in de regio – zonder de Amazone zal de regio verdrogen;
  • voorziet een vijfde van de planeet van zoet water via de Amazone stroom;
  • is een schatkamer voor biodiversiteit: er leven naar schatting zo’n 40.000 plantensoorten, 400 zoogdieren, 1.300 vogelsoorten, 3.000 vissoorten en 800 reptielen en amfibieën.

Inheemse volkeren Amazonewoud bedreigd

In het Amazonewoud wonen honderdduizenden inheemse mensen, zoals de Karipuna in de Braziliaanse staat Rondonia. De Amazone is essentieel voor hun water- en voedselvoorziening; ze halen hun medicijnen uit de vele geneeskrachtige planten en bouwen hun onderkomens van bosmateriaal. Ondertussen zorgen deze gemeenschappen goed voor de plek waar zij wonen. Waar zij landrechten hebben, blijft het Amazonewoud het best intact. Maar hun leven en hun bos worden bedreigd.

Ontbossing in de Amazone neemt toe

Vanaf de jaren zeventig is er sprake van ontbossing in de Amazone. Machtige landbouw-, mijnbouw- en houtkapbedrijven ontdekten een goudmijn; eerst kappen ze de duurste houtsoorten weg om de kale vlaktes vervolgens om te vormen in sojavelden of graslanden voor rundvee.

Verschillende wetten en afspraken zorgden in het nieuwe millennium dat ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud aanzienlijk is beperkt. Maar de laatste jaren neemt de boskap juist weer sterk toe; zo is afgelopen jaar bos gekapt ter grootte van liefst 1,1 miljoen voetbalvelden. De vrees is dat met de huidige extreem-rechtse regering van Bolsonaro ontbossing verder toeneemt. Juist nu is van belang dat de hele wereld ziet hoe belangrijk dit prachtige woud voor ons is.

Alle ogen op de Amazone!

Om de ontbossing in de Amazone te stoppen, is een bijzondere coalitie van milieu- en mensenrechtenorganisaties samengebracht onder de noemer Alle ogen op de Amazone. We ondersteunen inheemse en lokale gemeenschappen – de beste bosbeschermers ter wereld – met technologische instrumenten, trainingen, gegevensverzameling, onderzoek en wetshandhaving. Want zij zullen doorgaan met hun strijd tegen boskap, vertelt de Inheemse leider André Karipuna: “Wij Karipuna zijn slechts met weinigen, maar we blijven ons verzetten.”