Op 6 mei komt een internationaal panel van beleidsmakers en wetenschappers met een rapport over de staat van onze natuur. Het IPBES (Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services) wordt ook wel vergeleken met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), maar gaat over biodiversiteit. Waarom is dit rapport zo belangrijk? Wij zochten het voor je uit.

Wat is het IPBES?

Het IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – is een onafhankelijk orgaan tussen verschillende overheden. Het is in 2012 in het leven geroepen door meer dan 130 verschillende landen en een aantal VN-organisaties. Het doel van IPBES is om de wetenschap over de staat van de natuur en beleidsmakers dichter bij elkaar te brengen en zo een bijdrage te leveren aan het beschermen en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen.

Waarom is het IPBES zo belangrijk voor ons?

Onze ecosystemen en haar biodiversiteit zijn cruciaal voor het voortbestaan van onze planeet en haar inwoners. Ze zorgen voor voedsel, schoon water, het reguleren van het klimaat en zelfs beheersen van ziektes. Het probleem is dat onze ecosystemen en biodiversiteit sneller dan ooit worden uitgeput en vernietigd. Het IPBES rapport zal ons laten zien wat nu de situatie is. Het rapport zet de feiten op een rij over de staat van de natuur en ecosystemen in de wereld, het beoordeelt de redenen voor de dramatische achteruitgang van de natuur en schetst een aantal toekomstscenario’s. Tevens geeft het handvatten om de afname van biodiversiteit te stoppen.

De laatste keer dat IPBES een rapport uitbracht was in 2005. Dit rapport is een reality check – het is heel waarschijnlijk dat de conclusie zal zijn dat de natuur onverminderd bedreigd wordt, ondanks eerdere afspraken die tot herstel en bescherming hadden moeten leiden.

Groot verlies aan biodiversiteit – wat we al weten

De impact van menselijk handelen is verwoestend voor onze ecosystemen en biodiversiteit. Miljoenen planten en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Natuurlijke gebieden zoals als regenwoud, grasland, en savannes worden op grote schaal omgezet tot met name landbouwgrond. Sinds 1990 zijn we meer dan 100 miljoen hectare aan bos verloren. Onze voedselsysteem is verantwoordelijk voor meer dan 80% van de wereldwijde ontbossing. Ook in ons land is de landbouw met groot bestrijdingsmiddelengebruik, teveel mest en monoculturen een aanjager van natuurverlies. Het gaat erg slecht met onder meer insecten en vogels op het platteland. Ook nuttige insecten zoals bestuivende bijen leggen daardoor het loodje. Door overbevissing en vervuiling raken de oceanen uitgeput.

De kennis die het IPBES met ons zal delen komende maandag zal ons met harde feiten laten inzien op de urgentie wijzen om adequaat en snel te handelen. Een wake-up call aan overheden. Niet langer achterover zitten, maar de handen uit de mouwen. De krimp van de veestapel en strikte EU-wetgeving die moet voorkomen dat geïmporteerde producten afkomstig zijn van ontbossing en mensenrechtenschendingen.

Greenpeace maakte een korte videoserie over het belang van biodiversiteit. Kijk de afleveringen hieronder terug: