Tijd om onze natuur te beschermen

De wereldwijde evaluatie van onder andere de VN over biodiversiteit van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. De toestand van onze wereldwijde natuur is alarmerend. Greenpeace roept op tot directe actie om de bossen en oceanen van deze aarde te beschermen en de voedselproductie en -consumptie te hervormen.  

Het dreigende verlies van ecosystemen en biodiversiteit

Het IPBES rapport geeft een somber vooruitzicht voor de toekomst. Het belicht het enorme tempo waarmee de biodiversiteit in ecosystemen achteruit gaat. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. Op deze manier gaan we de wereldwijde 2020-doelstellingen voor de bescherming van onze natuur niet halen. Ook de internationaal omarmde doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) – zoals voedselzekerheid, een gezond milieu en schoon water – komen in gevaar als de afname van biodiversiteit niet stopt.

Inheemse gemeenschappen beste bosbeschermers

Het rapport laat ook zien hoe belangrijk inheemse gemeenschappen zijn in het behoud van biodiversiteit. Inheemse gemeenschappen leven direct in (en van) de natuur en beschermen met hun traditionele kennis en manier van leven deze gebieden. Het probleem is alleen dat hun landrechten en beschermde gebieden worden bedreigt; met name door de uitbreiding van de industriële landbouw, mijnbouw en infrastructuur.

De oorzaken van verlies aan biodiversiteit

De belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit zijn de verandering van het gebruik van land en de zee, klimaatverandering, vervuiling en onduurzaam gebruik van de natuur – zoals overbevissing.  De helft van de uitbreiding van landbouw plaats in tropisch bos. Indirecte oorzaken voor het verlies aan natuur is de groeiende menselijke populatie, de wereldwijde economie en handel – gedreven door een groeiende vraag naar energie en grondstoffen.

Wat moet er gebeuren?

Het IPBES rapport drukt bedrijven en beleidsmakers met de neus op de feiten. Tegelijk draagt het Panel ook oplossingen aan om het verlies van onze natuur te stoppen. Greenpeace roept daarom op hier gehoor aan te geven en direct tot actie over te gaan ter bescherming van onze aarde.

Landbouw: Het hervormen van de manier waarop wij ons voedsel wereldwijd produceren is daarbij noodzakelijk. Vermindering van consumptie van vlees en zuivel is nodig om de landhonger voor voerproductie en weidegronden voor de veestapel te verminderen. IPBES signaleert dat ecologische landbouw juist ruimte biedt voor de natuur, in tegenstelling tot de industriële landbouw. Landbouwbeleid en subsidies moeten zo worden ingericht dat ze de transitie naar ecolandbouw mogelijk maken.

Bossen en andere ecosystemen: Om wereldwijde ontbossing tegen te gaan is het noodzakelijk dat de Europese Commissie ambitieuze maatregelen neemt, waaronder strikte EU-wetgeving. Deze wetgeving moet voorkomen dat geïmporteerde producten afkomstig zijn van ontbossing en mensenrechtenschendingen. Het rapport geeft aan dat voor herbebossing en het restaureren van bos een cruciale rol zijn weggelegd in de strijd tegen de opwarming van de aarde en het beschermen van biodiversiteit.

Oceanen: Overbevissing, vervuiling en klimaatverandering bedreigen het leven op zee. Slechts 1% van de wereldwijde zeeën is beschermd natuurgebied. Uitbreiding van beschermde gebieden op zee – naar zo’n 30% van het totale zee-oppervlak – zorgt voor herstel van biodiversiteit en een duurzame bron van voedselzekerheid voor mensen die aan de kust wonen.