Het is tijd voor een Europese bossenwet. Een wet die onze kostbare natuur beschermt en mensenrechten bewaakt. Internationale bedrijven zijn schuldig aan de vernietiging van bossen, voor producten als cacao, vlees, zuivel, palmolie en veevoer. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat ze ondanks allerlei beloftes nauwelijks iets doen om serieus ontbossing in hun ketens aan te pakken. De druk om afspraken na te komen, moet flink worden opgevoerd.

Waarom een Europese wet?

Voor de productie van palmolie, sojavoer, vlees en cacao worden op grote schaal bossen gekapt en mensenrechten geschonden. Als mega-importeur van deze producten heeft Europa een belangrijke verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd een grote invloed om daar een einde aan te maken. 

Lees hier ons onderzoek, Countdown to Extinction 

Op dit moment ontbreekt het in Europa aan wetgeving tegen ontbossing. Daarom is het hoog tijd om nu een bossenwet in te voeren, die de verkoop van producten afkomstig van boskap op haar eigen markt verbiedt. Tegelijk kan Europa hiermee een voorbeeldrol vervullen naar landen als China en India die ook op grote schaal palmolie, sojavoer en vlees inkopen.

Hoe komen we tot wetgeving? 

De Europese Commissie heeft zeer recent haar intenties gedeeld om de Europese bijdrage aan ontbossing te stoppen. Alhoewel het plan ontbossing als zeer urgent probleem onderstreept en erkent dat Europa beter haar best moet doen, lijkt het nog geen uitgemaakte zaak dat er een nieuwe wet komt. 

Wat is een bossenwet?

Een bossenwet kan gerichte eisen stellen aan producten die op de Europese markt komen en zo ontbossing voorkomen. Bedrijven mogen hun product alleen verkopen wanneer zij kunnen aantonen dat in de gehele productieketen, van grondstof tot aan eindproduct, aan alle gestelde criteria wordt voldaan. Dat maakt een wet een sterk middel om de rol van de EU bij ontbossing te stoppen. Dit zijn de criteria waaraan producten in ieder geval zouden moeten voldoen: 

  • Duurzaamheid: Er mag geen natuur vernietigd worden of mensenrechten worden geschonden voor het product. 
  • Volledige traceerbaarheid en transparantie: Bedrijven moeten naar de buitenwereld toe volledig transparant zijn over de gehele productieketen.

Tijd voor actie!

Hoe meer mensen zich uitspreken voor een wet, hoe groter de kans dat ‘ie er ook daadwerkelijk komt. Samen zorgen we ervoor dat de invoering van de wet hoog op het prioriteitenlijstje van de Europese Commissie en het Europees Parlement komt te staan. Maar ook op die van het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer. We willen dat alle lidstaten, ook Nederland, zich hard maken voor de invoering ervan. 

Doe mee