Bosbranden met de omvang van de ramp in Oost-Siberië zijn haast niet te bevatten. De Russische overheid wimpelt de jaarlijkse bosbranden, waarbij ieder jaar zo’n 10 keer de omvang van Nederland in brand staat, af als een natuurverschijnsel terwijl meer dan 90 procent van de branden bewust of onbewust wordt aangestoken door mensen.

Greenpeace Rusland bestrijdt deze branden door bewogen en enthousiaste burgers op te leiden tot brandweervrijwilliger. Deze vrijwilligers uit heel Rusland leren in trainingskampen hoe branden zijn te voorkomen en te bestrijden zodat grote catastrofes voor mens, natuur en klimaat voorkomen worden. Ruim 90 procent van de bosbranden in Rusland ontstaat door menselijk handelen. In trainingskampen leren Russische vrijwilligers hoe zij branden kunnen voorkomen en bestrijden

In Rusland is de afgelopen weken een gebied ter grootte van België in vlammen opgegaan. De CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt, is gelijk aan twee keer de jaarlijkse fossiele uitstoot van Zwitserland. Daarnaast vervuilen de zwarte asdeeltjes de poolkappen en verliest het zijn reflecterende vermogen waardoor het ijs sneller smelt.

LAKE LADOGA, RUSLAND – Vrijwilligers krijgen op een kamp in Lake Ladoga ten noorden van St Petersburg, Rusland, met assistentie van Greenpeace training bosbranden blussen. FOTO MARTEN VAN DIJL / GREENPEACE

Mythes over ontstaan van de branden

De Russische overheid blust slechts 5 procent van de branden en er is weinig over bekend omdat media er pas over publiceren wanneer miljoenensteden bedekt raken met giftige rook. De branden ontstaan vaak door onbewust handelen van burgers. Er is in Rusland een bossenwet die stelt dat land niet overwoekerd mag raken en dus steken boeren hun graslanden in brand. Ze denken dat hun grond daar vruchtbaarder van wordt of dat het een effectief middel is om ongedierte te verjagen. De grasbranden verwarmen omliggend en ondergronds veengebied waardoor het veen vlam vat. Het vuur verspreidt zich vervolgens ondergronds via de veenwortels naar andere gebieden en daardoor lijkt het alsof branden uit het niets ontstaan. In werkelijkheid zijn ze ontstaan door grasbranden die veroorzaakt zijn door mensen zelf. Het bestrijden van deze mythes over het ontstaan van de bosbranden is dan ook noodzakelijk.

Trainingskamp Lake Ladoga met Tess Milne

Tess Milne bezocht afgelopen week samen met Greenpeace Nederland een trainingskamp in Lake Ladoga, een natuurgebied dat bestaat uit 600 eilandjes ten noordwesten van St. Petersburg, een gebied waar veel Russen op vakantie gaan. Iedere zomer vinden hier tientallen branden plaats doordat kampvuren onbeheerd worden achtergelaten of sigarettenpeuken niet goed worden uitgedoofd. Op één van de eilanden in Lake Ladoga leidt Greenpeace iedere zomer vrijwilligers op en leren ze hoe branden te voorkomen en te bestrijden zijn. Deze kennis en kunde nemen ze vervolgens mee naar huis zodat ze ook in hun eigen regio branden kunnen voorkomen en bestrijden.

Greenpeace Nederland kan dankzij een onverwachte grote gift van de Nationale Postcode Loterij dit project steunen. Dat is hard nodig want nergens op de wereld zijn de bosbranden – die sterk bijdragen aan de klimaatcrisis – zo groot als in het noordelijke deel van de wereld waar het nu sterk opwarmt.