Amsterdam- Jaren van weerstand en verzet tegen de gentechgewassen van biotechbedrijf Monsanto werpen hun vruchten af; de multinational laat weten niet langer actief gentechgewassen te promoten in Europa. Woordvoerder Brandon Mitchener zegt dit in een interview met het Deense Investigative Reporting Danmark. Boeren, consumenten en politici willen gentech niet en daarom gaat het bedrijf alleen verder met het verkopen van gemanipuleerde zaden in Spanje, Portugal en Tsjechië, waar volgens Monsanto het klimaat iets opener is voor gentech.

Greenpeace voert in Nederland, Europa en en wereldwijd al ruim 15 jaar campagne tegen genetische manipulatie in de landbouw, omdat het tot grote problemen leidt voor milieu en biodiversiteit en veel boeren die het toepassen in de problemen brengt. . Monsanto is de Amerikaanse multinational die meer dan 90% van deze zaden verkoopt . Een van de Monsanto-gewassen is Roundup Ready mais. Deze mais is zo gemanipuleerd dat het grote hoeveelheden van het onkruidgif Roundup weerstaat. Uit onderzoek onder boeren in o.a. de VS blijkt dat steeds grotere hoeveelheden Roundup moeten worden gespoten, omdat onkruiden zich langzaam aanpassen aan het gif.  “Boeren hebben in Amerika geen gentechvrije keuze meer, de hele markt is gemonopoliseerd door Monsanto,” zegt Herman van Bekkem, landbouwexpert bij Greenpeace. “De boeren hebben hogere kosten voor zaden en geven meer geld uit aan gif. De grotere oogsten die Monsanto beloofde, blijven uit. Het milieu is de dupe van de immense monoculturen waar veel gif wordt gespoten. Boeren in Nederland zijn gelukkig kritisch over Monsanto en zijn producten.”

Monsanto probeert al jaren tevergeefs ook in Europa voet aan de grond te krijgen voor verkoop van de gemanipuleerde zaden. In Nederland deed Monsanto veldproeven met Roundup Ready gentechmais. Greenpeace voerde in Nederland juridische procedures tegen deze veldproeven samen met imkers en boeren. En Amerikaanse boeren werden in  Nederland uitgenodigd om boeren hier te informeren over hun  negatieve ervaringen met deze Monsanto gewassen. Dit weekend nog gingen 2 miljoen mensen wereldwijd de straat op om te protesteren tegen Monsanto.

Nederland heeft al jaren te kampen met grote problemen door Roundup, dat veel wordt gebruik als onkruidbestrijder.. Het gif van Monsanto vervuilt rivieren zoals de Maas en de Rijn, waaruit drinkwater wordt gewonnen. Drinkwaterbedrijven luiden hierover al langer de alarmbel. In montoringsonderzoeken komt glyfosaat – de gifstof in Roundup – naar voren als de meest problematische stof voor de productie van gezond drinkwater uit het Nederlandse oppervlaktewater.

“Net als toen in 2012 BASF met zijn gentechgewassen vertrok uit Europa, laat ook deze koerswending van Monsanto zien dat als boeren en consumenten in Nederland en Europa duidelijk maken dat ze gentech en Monsanto’s bemoeienis op hun akkers en borden niet willen, we samen deze multinationals buiten de deur kunnen houden. We zijn er nog niet, maar dat Monsanto stopt met het doen van veldproeven is een prachtige mijlpaal in onze strijd tegen gentech. Er is echter nog geen indicatie dat Monsanto de toelatingen in Europa stopzet. Europa kan deze toelatingen blokkeren. Monsanto lijkt zich wat aan te trekken van wat boeren en consumenten willen, nu is de politiek aan zet Laten we herbicidenresistente gewassen van Monsanto voor eens en voor altijd van onze akkers verbannen Echte innovatieve en duurzame oplossingen, zoals moderne gentechvrije veredeling en agroecologische landbouw, zijn de weg voorwaarts.”

Contact

Herman van Bekkem, campagneleider gentech en duurzame landbouw, Greenpeace Nederland. 06-29001140

Alain van der Horst, Persvoorlichter Greenpeace Nederland. 06-25031013

 

Berichtgeving in Deense media

GMO lose Europe – victory for environmental organisations

http://www.ir-d.dk/gmo-lose-europe-victory-for-environmental-organisations/

Meer info Greenpeace gentech campagne (een greep uit de recentste publicaties)

RoundupReady gewassen in Europa: slecht nieuws voor boeren:

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/GP_Benbrook_NL_def.pdf

Growing doubt: Documentaire over ervaringen met herbicidenresistente gewassen in de VS en Argentinie: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/agriculture/problem/genetic-engineering/Growing-Doubt1/

Greenpeace campagne tegen Roundup op de Nederlandse stoepen: http://www.greenpeace.nl/campaigns/gentech/Roundup/

Nederlandstalige samenvatting ‘Herbicide tolerance and GM crops; why the world should be ready to roundup glyphosate’ (2010):

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/06/Executive-summery_1.pdf

Greenpeace in actie tegen Monsanto (2008):

http://www.greenpeace.nl/news/confetti-kanon-stopt-experimen/

Bijenhouders protesteren samen met Greenpeace tegen gentechproefvelden: http://www.greenpeace.nl/news/boeren-protesteren-met-greenpe/