Amsterdam, 2 november 2011 – Voor de productie van biomassa wordt in Canada steeds meer oerbos vernietigd. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van Greenpeace Canada over de productie van houtpellets, geperste houtkorrels. Import van houtpellets uit de Canadese bossen naar Nederland groeit razendsnel, vooral via de grootste afnemer Essent.

Nederland rolt de rode loper uit voor de handel in houtpellets. In Amsterdam krijgt de eerste Europese Handelsbeurs (van APX ENDEX) voor houtpellets op 3 november de zegen van minister Verhagen van Economische Zaken. Greenpeace vindt dat enthousiasme voorbarig, er zijn eerst harde criteria nodig voor de duurzaamheid van biomassa.

 Het Greenpeace-rapport ‘Fuelling a BioMess’ laat zien hoe in Canada steeds meer bossen worden gekapt voor grootschalige productie van pellets voor biomassa, zonder adequate milieurichtlijnen. Vorig jaar exporteerde Canada 1,2 miljoen ton pellets naar Europa: een groei van 700 procent binnen acht jaar. In Nederland verwacht men een verdere groei van de handel in houtpellets met 600 procent in 2020.

De Amercentrale van Essent is nu al de grootste afnemer van houtpellets voor biomassa in Nederland. In 2010 kwam 60 procent van Essent’s houtpellets uit Canada. Ook de geplande kolencentrale in de Eemshaven van Essent gaat naar verwachting meer houtpellets afnemen. Het Kabinet stelt bijstoken van biomassa in kolencentrales verplicht, maar dat wordt niet getoetst aan duurzaamheidscriteria, signaleert Greenpeace.

 De productie van bio-energie uit de bossen in Canada was op kleine schaal een verantwoorde toepassing. Warmte en elektriciteit werden opgewekt uit pulp- en houtresten. Inmiddels vormt de grootschalige houtproductie voor het maken van pellets een serieuze bedreiging voor de Canadese oerbossen, laat het rapport ‘Fuelling a Biomess’zien.

 Kees Kodde, campagneleider bossen bij Greenpeace: “Deze Canadese houtpellets gaan ten koste van de oerbossen in Canada. Het verstoken en verhandelen van houtpellets wordt door Nederland gestimuleerd, omdat men hier een winstgevende handelsstroom inziet en omdat  biomassa altijd goed voor het milieu zou zijn. Dat gaat niet op voor Canadese bossen. Nederland moet het voornemen om bijstoken van biomassa verplicht te stellen opschorten, totdat bindende criteria voor duurzaamheid zijn ingevoerd.”

 Duurzame biomassa kan goed worden geproduceerd op basis van afvalstromen en restproducten. Greenpeace roept minister Verhagen op om onduurzame biomassa te weren.

Meer info en beeldmateriaal:
Jaap Oppenhuizen, persvoorlichter 020 – 5249 588
Kees Kodde, campagneleider Bossen, 06 535 04 728

Links
Beleidsaanbevelingen voor de EU
Rapport Greenpeace Canada: www.greenpeace.ca/bioMESS
Meer informatie over de handelsbeurs voor houtpellets: http://bit.ly/Canadapellets